Burger in de volle betekenis – Athénée Royal Jean Absil » Bubble

Burger in de volle betekenis – Athénée Royal Jean Absil

5-IF_VALO_Label_Absil_FR

Projectgegevens

Over het project

In het Koninklijk Atheneum Jean Absil werd een dag over actief burgerschap georganiseerd door de ouders. Ideaal om de leerlingen aan te sporen een rol op te nemen in de maatschappij, onder meer via acties rond leefmilieu!

9u00. De bel gaat in het Koninklijk Atheneum Jean Absil. Vandaag worden de lessen even opzij gezet en komen 47 verenigingen spreken over “burgerschap” met de leerlingen van het 1e tot het 6e middelbaar. Ze komen ook instrumenten en informatie aanreiken om “CRACS” te worden (Citoyens Responsables Actifs Critiques et Solidaires – Actieve, Kritische en Solidaire Verantwoordelijke burgers).

LEERLINGEN ERTOE BRENGEN HUN LEEFOMGEVING TE VERBETEREN

Op het menu? Ateliers georganiseerd door verscheidene verenigingen (Coren, Empreintes, Natagora, Quinoa…) om de jongeren te overtuigen hun mening te geven, van gedachten te wisselen en samen via spelletjes en debatten dieper in te gaan op allerhande thema’s zoals zachte mobiliteit, duurzame voeding, ruimtelijke ordening, solidariteit…

Om ze te sensibiliseren verantwoorde keuzes te maken rond vervoer heeft Empreintes ze voorgesteld om het strategische spel “Optimove” te testen. “Tijdens het spel moet je de beste manier vinden om je te verplaatsen in de stad door zo weinig mogelijk CO2 uit te stoten”, legt een leerling van het 3e jaar uit die er meteen op wijst dat er weinig fietspaden zijn in Brussel. In dezelfde trant heeft Coren het “Mobiele Rijbewijs” voorgesteld aan de leerlingen. Dat is een animatie die de leerlingen burgerlijk en hoffelijk gedrag bijleert in het openbaar vervoer; Natagora vroeg de leerlingen dan weer om deel te nemen aan een rollenspel waarbij ze moesten samenwerken om een duurzame wijk aan te leggen.

CRACS-dag voor verantwoorde burgers

  • Door de leerlingen te vormen en te sensibiliseren voor de uitdagingen op milieu- en sociaaleconomisch vlak van onze maatschappijmodellen
  • Door een verantwoord en solidair burgerschap te promoten met het oog op een engagement in een maatschappelijk project dat meer respect heeft voor het leefmilieu en het menselijke, in de school en/of erbuiten
  • Door volksvertegenwoordigers uit te nodigen om leerlingen de kans te geven verkozenen en beslissingsprocessen beter te leren kennen

CRACS = Citoyen Responsable Actif Critique et Solidaire

EN ACTIEF BETROKKEN TE ZIJN BIJ DE SCHOOL

“Wat ik heb geleerd uit die workshops is dat, als ik echt achter een project sta, ik er helemaal voor wil gaan om het goed af te werken “, legt  Nathan, een leerling van het 5e jaar, uit.

Dat valt mee: want het ontbreekt niet aan projecten in het Atheneum Absil! Door al die verenigingen uit te nodigen willen we de leerlingen ook attent maken op de waaier aan acties die ze kunnen voeren in de school”, legt de oudervereniging belast met de organisatie van de dag, uit.

De concrete opties die de aandacht kregen tijdens de workshops: lid worden van het team ecobeheerders die een label voor de school kregen (zie kader 2), het gebruik van de fiets promoten om naar school te komen, een sensibiliseringsactie voor fairtrade voorstellen, vrijwilliger voor de Oxfam-winkel van de school worden… En een hele resem andere mogelijkheden!

DE OUDERS ALS PARTNERS

n de interessante perspectieven blijven maar komen, omdat het Koninklijk Atheneum Jean Absil de invoering aanmoedigt van projecten gewijd aan milieuonderricht in de school: sommige ondersteund door de leerlingen, andere door het personeel of de ouders van leerlingen. Aangezien de organisatie van deze dag (de CRACS-dag) in handen was van de oudervereniging, past ze ook in dit kader en in de globale aanpak van het label ‘ecodynamische onderneming’ (zie kader). “Deze dag, die eens helemaal iets anders is dan de gewone lessen, is bedoeld om een steen in de kikkerpoel te gooien en om de leerlingen te leren een standpunt in te nemen en een rol te spelen in de maatschappij en in hun school”, legt Caroline Janssens, voorzitster van de oudervereniging, uit.

Het Koninklijk Atheneum Jean Absil heeft sinds 2009 het label “Ecodynamische onderneming” en stimuleert de leerlingen om zich te engageren in de school door verscheidene vormingsprojecten voor het leefmilieu te ontwikkelen (of eraan deel te nemen).

Ook de ouders zijn betrokken bij deze thema’s en ze ondersteunen de invoering van een reeks initiatieven die min of meer verbonden zijn met de verbetering van het leefmilieu (valorisatie van hergebruik, zachte mobiliteit, enz.). “Bij de concrete acties die we voeren op school organiseren we elk jaar een inzameling van tweedehandskleding ten voordele van Cité Joyeuse in Molenbeek; we steunen de organisatie van Oxfam-ontbijten; we steunen de organisatie van een bio of vegetarisch ontbijt in de school en een opleiding om jongeren te leren rijden met de fiets in de stad”, aldus nog de oudervereniging.

Conclusie?

Of je nu leerling of ouder bent, een CRACS worden betekent ook inzet voor de school… De eigen school of die van je kinderen!

Deel het project op
Delen op facebook
Delen op linkedin
Delen op whatsapp
Delen op print
Delen op email

Zoek een andere project

  • Per Thema

  • Per Niveau

  • Per Gemeente

  • Per trefwoord