Operatie Recyclage » Bubble

Operatie Recyclage

Operatie Recyclage is een proefprogramma van Leefmilieu Brussel, ondersteund door Fost Plus, dat tot doel heeft 72 Brusselse scholen te begeleiden bij het verminderen van afval, het verbeteren van het sorteren en het behouden van de netheid.

De deelnemende scholen krijgen:

  • Persoonlijke ondersteuning door pedagogische adviseurs rond het thema afval, met methodologische tools;
  • Materiële ondersteuning (sorteersystemen, signalisatie, sensibiliseringskit voor het personeel) en financiële ondersteuning;
  • Opleidingen voor alle leerkrachten en medewerkers/sters;
  • Inspiratiedagen waarop een school met andere scholen van het programma ideeën kan uitwisselen.

Hier vindt u de voortgang van het globale project en de gedeelde ervaringen van de deelnemende scholen! Meer weten over het project?

De scholen in kaart gebracht

Voortgang van het project

Startdag

17 april 2024

Terugblik op de eerste dag waarop alle scholen die aan het programma deelnemen samenkwamen.
Het artikel lezen

Begin van het schooljaar en eerste acties

Augustus 2024

Europese Week van de afvalvermindering

18-22 november 2024

Inspiratiedag

November 2024

Sleutelmomenten

Februari 2024

Kandidatenoproep

Februari 2024
17 april 2024

Startdag

17 april 2024
April-Juni 2024

Vorming van de werkgroep en eerste maatregelen

April-Juni 2024
September-Oktober 2024

Opstelling van een actieplan

September-Oktober 2024
18-22 november 2024

Europese Week van de afvalvermindering: 1e actie

18-22 november 2024
November 2024

Inspiratiedag

November 2024

De Operatie Recyclage in beelden

Voeg een nieuwe locatie toe

×
×