Cascade » Bubble

Cascade

Het Cascade-project: samen jong, samen sterk voor het milieu

Een cascade, een waterval is een leefmilieu stroomopwaarts en een leefmilieu stroomafwaarts, twee heel verschillende werelden waarin iedereen zijn geluk kan vinden.

En in het midden?

Een waterval … duizenden druppels die schudden en alles op hun pad meevoeren, fenomenaal krachtig, soms gewelddadig, soms prachtig als de zon erin wordt weerspiegeld. 

Omdat onze wereld stroomopwaarts niet langer duurzaam is, om te evolueren naar die wereld stroomafwaarts waar vrede en harmonie heersen, komen Brusselse jongeren samen in het Cascade-project. Samen jong, samen sterk voor het milieu.

0
Structuren
0
Jongeren
0
Stunters

8 Brusselse buitenschoolse jongerenstructuren ondernemen actie voor het leefmilieu. De jongeren in deze structuren ontwikkelen een project dat openstaat naar de buurt. Zij worden door GoodPlanet geholpen om de milieuproblemen te begrijpen en om een project op te zetten dat aan hun wensen en behoeften voldoet.

Alle actoren van het project behoren tot de Cascade gemeenschap, onder leiding van Les Ambassadeurs d’expression citoyenne (AEC). Die zal bijeenkomen op 3 belangrijke momenten van het jaar.

De jongeren van elke structuur wijzen 2-3 stunters aan die een actieve groep ambassadeurs van het project vormen. Zij zullen tijdens het project op verschillende tijdstippen samenkomen om opleidingen te volgen, om hun respectieve projecten te bespreken en inspiratie op te doen om hun projecten binnen hun eigen structuur te ontwikkelen.

De betrokken structuren

De hoogtepunten van de gemeenschap

11 & 13 november
11 & 13 november
20 december

Ontmoeting van de stunters

20 december
04 februari

Ontmoeting van de stunters

04 februari
24 & 26 februari

Het stunters-weekend

24 & 26 februari
half april

Avond van de Cascade-gemeenschap

half april
28 juni

Dag van de Cascade-gemeenschap

28 juni
GoodPlanet
Les Ambassadeurs d'expression citoyenne
Leefmilieu Brussel