Lid worden » Bubble

Lid worden

Door u in te schrijven en lid te worden van Bubble kunt u…

  • aansluiten bij een dynamische gemeenschap van eco-inspirerende leraren
  • mails met de laatste nieuwtjes ontvangen die regelmatig worden verstuurd door het departement Milieu- en natuureducatie van Leefmilieu Brussel en op de hoogte blijven van de opening van de inschrijvingen voor pedagogische ondersteuning, diverse oproepen tot het indienen van kandidaturen …
  • op de hoogte blijven van het nieuw pedagogisch materiaal dat door Leefmilieu Brussel wordt gepubliceerd en soms zelfs over deelname aan een testfase voor het creëren van nieuwe leermiddelen
  • uitgenodigd worden en deelnemen aan de verschillende soorten ontmoetingen (vormingen, bezoeken, diverse evenementen) die in het kader van Bubble worden georganiseerd.

Getuigenissen