Over Bubble » Bubble

Over Bubble

In actie komen, dat doen we samen

Bubble is de gemeenschap van eco-inspirerende leraren, voor iedereen die zich graag inzet of wil inzetten voor het milieu in het onderwijs. In actie komen, dat doen we samen want vele kleine ‘bubbles’ naast elkaar vormen snel een grote bubbel.

Met andere woorden, we zijn allemaal verschillend maar samen kunnen we veel bereiken. Het woord doet ook denken aan ‘babbelen’ of het Brusselse ‘babeler’. En inderdaad, in deze gemeenschap praten we met elkaar, wisselen we ideeën uit en inspireren we elkaar.

Het doel? Brusselse scholen helpen deelnemen aan de duurzame transitie. Wil je meer weten? Word lid en sluit je aan bij onze gemeenschap van meer dan 1.000 leerkrachten, uit zowel het basis- als het secundair onderwijs.

Video afspelen

De oorsprong van Bubble

Bubble is ontstaan in 2013, nadat het departement Milieu- en natuureducatie van Leefmilieu Brussel bij leerkrachten de behoefte had vastgesteld om met collega’s ervaringen uit te wisselen over milieuvriendelijk gedrag op school en over activiteiten om in de lessen rond deze thema’s te werken.

We voelden vooral de nood aan het delen van zowel successen als moeilijkheden en het doorbreken van het isolement van leraren die overtuigd zijn van het belang van milieueducatie, maar daarmee soms nog alleen staan in hun school. Leefmilieu Brussel treedt op als facilitator en organiseert verschillende activiteiten om leerkrachten de kans te geven elkaar te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en bij te leren.

Doel

Met de steun van het departement Milieu- en natuureducatie van Leefmilieu Brussel wil Bubble de deelname van de Brusselse scholen aan de duurzame transitie vergemakkelijken via educatieve projecten, een voorbeeldig milieubeheer van de school, …

Hierbij is het valoriseren en vieren van de projecten en de leraren en leerlingen die eraan meewerkten essentieel. Vanuit dat perspectief wil Bubble:

  • gemotiveerde leerkrachten valoriseren: de kwaliteit van hun aanpak, hun inzet, hun vaardigheden en hun resultaten erkennen;
  • het mogelijk maken om ervaringen te delen: onderling en met andere collega’s die ook actie willen ondernemen voor het milieu, d.w.z. dat zij rond deze gemeenschappelijke belangstelling een community vormen en zo een voorbeeldrol kunnen delen en uitbreiden;
  • hen voorzien van concrete, methodologische, speelse … inhoud;
  • zingeven: de overtuiging delen en versterken dat wat zij doen niet alleen belangrijk is voor het milieu, maar ook voor hun leerlingen en collega’s (op het vlak van gezondheid, ontwikkeling en persoonlijke ontplooiing, …), om kennis en vaardigheden te verwerven, om de leerkwaliteit te verhogen, …

Concreet

Wil je meer weten? Het met je eigen ogen zien?

Getuigenissen