Op weg naar zelfstandigheid – Institut communal technique Frans Fischer

Het leefmilieu en duurzame ontwikkeling staan op het programma van het ICT Frans Fischer. Verschillende afdelingen maken hun eigen appelsap, een leerkracht wetenschappen ontwikkelt waterraketten, de huishoudelijke apparaten van de keukenafdeling zijn energiezuinig … Bovendien werkt de school samen met Belgische Nederlandstalige en Marokkaanse scholen om goede praktijken uit te wisselen.

Analyse van het afval: iedereen draagt zijn steentje bij. Het leefmilieu op het programma zetten in een technische school is zowel makkelijk (zo is het logisch om een groentetuin aan te leggen op de tuinbouwafdeling) als moeilijk, want theorielessen komen hier niet op de eerste plaats. Frans Fischer heeft zich dus vooral toegelegd op de praktische toepassingen, en met succes.

HANDELEN WAAR MOGELIJK

Elke afdeling houdt rekening met het leefmilieu waar mogelijk. De chemie-afdeling sorteert haar afval om het chemisch afval correct te kunnen verwijderen. De waterbehandelingsafdeling heeft een klein waterzuiveringsstation gebouwd. Het centrum voor geavanceerde technologie doet aan bodemonderzoek. De kunstafdeling heeft een week lang alle blikjes ingezameld en er een groot beeldhouwwerk van gemaakt om de anderen te sensibiliseren voor hun verbruik. De tuinbouwafdeling legde een groentetuin aan en kweekt er biologische groenten en fruit die worden gebruikt tijdens de kooklessen. “Als we zo blijven doorgaan, worden we nog volledig zelfvoorzienend”, verheugt mevrouw Schoetens zich, leerkracht zedenleer en milieuzorgcoördinator. Bovendien staan overal in de school sorteerbakken en containers en elke afdeling probeert zo goed mogelijk het eigen afval te sorteren.

Verrijkende contacten

  • Net Brussel, vzw Coren en Leefmilieu Brussel hebben geholpen bij het afval sorteren.
  • Dankzij Simply Food werd het menu van de kantine aangepast volgens de principes van duurzame voeding.
  • Réseau IDée bezorgde ons pedagogische hulpmiddelen (dossiers, spelletjes …) om de verschillende thema’s rond duurzame ontwikkeling te integreren in de lessen.
  • De gemeente geeft de school het bedrag terug dat ze bespaart (o.a. door de waterfonteintjes) om te investeren in duurzame ontwikkelingsprojecten, in samenwerking met ecoconsultant Adeline Gobert.

GOEDE PRAKTIJKEN UITWISSELEN

Frans Fischer neemt al enkele jaren deel aan een Europees waterproject en organiseert in het kader daarvan uitwisselingen met buitenlandse scholen. De school werkt bovendien nauw samen met vier algemene en technische onderwijsinstellingen: twee Belgische Nederlandstalige scholen en twee Marokkaanse scholen. De bedoeling is om elk jaar goede praktijken uit te wisselen rond een ander thema. Het schooljaar 2013-2014 stond zo in het teken van duurzame ontwikkeling. De scholen hebben leerlingen en leerkrachten van de partnerinstellingen ontvangen en kwamen zo tot nieuwe inzichten. “Meestal werken leerkrachten op zichzelf. Hier kunnen we elkaar tonen waar we mee bezig zijn”, licht mevrouw Schoetens toe.Zo hebben de verschillende scholen een bezoek gebracht aan een afvalsorteercentrum, de Nederlandstalige technische school COOVI heeft een les in koken met eerlijke chocolade (die niet op dezelfde manier wordt bewerkt als de “klassieke” chocolade) gegeven aan de leerkrachten van Frans Fischer. Ook levert COOVI appels aan de tuinbouwafdeling van Frans Fischer waarvan ze hun huisgemaakt appelsap maken. De appels worden betaald aan de leverancier met appelsap. Dit appelsap kreeg de goedkeuring van het FAVV voor distributie, bewijs van de werkbaarheid van het initiatief.

100% PRAKTISCHE TOEPASSINGEN

Afval sorteren werd op een originele en erg intelligente manier geïntegreerd op de afdeling lichamelijke opvoeding. Deze leerlingen krijgen onder andere een les animatie, waarvoor ze in de turnzaal een “reis rond de wereld” hebben opgebouwd rond het thema van afval sorteren. De leerlingen van het 5de en het 6de jaar hebben hun les gegeven aan de leerlingen van de eerste graad maar ook aan lagere schoolklassen. Zonder zich te hoeven verliezen in oeverloze theorielessen, is onderwijs dus veelvoudig: kennis verwerven rond animatie aan de ene kant, rond afval aan de andere kant en dat bij drie groepen leerlingen.Mikspelletjes om afval te verwijderen.

Een leerkracht met een missie

De spectaculaire uitvindingen van Meneer Delannoy, leerkracht wetenschappen, hebben alle leerlingen overtuigd van de doeltreffendheid van alternatieve energie. Op zijn actief staan o.a. een raket op basis van water en een kleine auto op zonne-energie die furore hebben gemaakt op de opendeurdag.

EN ER STAAN NOG HEEL WAT PROJECTEN OP STAPEL

Een leerkracht landbouwkunde gespecialiseerd in composteren met wormen gaat helpen bij het maken van compost, dat zal worden gebruikt in de groentetuin die de duurzame kantine bevoorraadt. De school gaat bovendien ook geiten houden. Al deze inspanningen voor het leefmilieu en duurzame ontwikkeling zullen worden opgenomen in het nieuwe inrichtingsproject. De uitdaging is om de drie vestigingen van de school te coördineren (die samen toch 130 leerkrachten tellen), met name door middel van intranet. Maar Mevrouw Schoetens heeft er alle vertrouwen in: “We hebben een nieuwe generatie leerkrachten die openstaan voor het onderwerp en erin geschoold zijn.”

Deel het project op
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on print
Share on email

Zoek een andere project

  • Per Thema

  • Per Niveau

  • Per Gemeente

  • Per trefwoord

Deze site maakt gebruik van cookies om uw navigatie te optimaliseren. Door uw navigatie op deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies. Meer info.

OK, Ik ga akkoord NeeSettings

Skip to content