Economie rijmt met energie - Ecole n°16 "L'Ecole du Petit Bois" » Bubble

Economie rijmt met energie – Ecole n°16 “L’Ecole du Petit Bois”

15-IF_VALO_NRJ_PetitBois_FR

Projectgegevens

Over het project

Energie besparen? Deze “Ecole du Petit Bois” kent de gebruiksaanwijzing! Al vijf jaar gaat deze school de uitdaging aan door technische realisaties te combineren met het sensibiliseren van de leerlingen.

In hun klas doorzoeken de eenentwintig leerlingen van het 3e leerjaar met Laetitia Rouls hun map op zoek naar temperatuurmetingen die ze uitvoerden in de school. Benjamin zwaait met het blaadje: “Op dinsdag 15 februari steeg de thermometer in sommige klassen tot 23 graden en de dag nadien was het maar 19 graden want we deden mee aan de Dikke-truiendag”, legt hij uit met zijn staafgrafiek in de hand.

WANNEER SENSIBILISEREN IN DE KLASSEN…

De “Ecole du Petit Bois” neemt zo al verscheidene jaren deel aan de campagne “Jongeren keren het klimaat” gevoerd door GoodPlanet en de Dikke-truiendag maakt daar deel van uit. Op die dag draait de school de verwarming een graadje lager in alle klassen met 0% koude gevoel en 7% energiebesparing! “Deze dag is symbolisch en er is echt geen verlies aan warmtecomfort voor de leerlingen”, legt Laetitia Rouls uit die al 5 jaar deelneemt aan deze actie.

De bedoeling? De leerlingen bewust te maken van het verbruik van fossiele brandstoffen in hun school en ze motiveren om hun gedrag te veranderen door hun aandacht te vestigen op eenvoudige dingen: de lichten uitschakelen, de deuren sluiten, niets op de radiatoren plaatsen, enz.

Maar ook een Dikke-truien modeshow organiseren, gecustomiseerde wanten maken, warme drank ter beschikking stellen… Voor de “Ecole du Petit Bois” zijn energiebesparingen de gelegenheid om het hele jaar lang te sensibiliseren in verschillende lessen.

Hoe energiebesparingen doorvoeren?

  • Door alle leerlingen te motiveren om hun gedrag te veranderen door simpele dingen
  • Door een “Dikke-truiendag” te organiseren: de thermostaat 1°C lager zetten voor 0% koude gevoel en 7% energiebesparing
  • Door activiteiten voor te stellen rond hernieuwbare energie en het rationele gebruik van energie (Huis van Culturen en Sociale Samenhang van Molenbeek onder meer in aanwezigheid van de vzw Apere: www.apere.org)
  • Door alle leerkrachten te betrekken zodat ze deze leerstof in hun lessen opnemen
  • Door gebruik te maken van de hulp beschikbaar voor Brusselse leerkrachten: het pedagogische aanbod van Leefmilieu Brussel (www.leefmilieu.brussels/scholen), de campagne “Jongeren keren het klimaat” en de online didactische tools van GoodPlanet www.goodplanet.be/nl/goodplanetactions
  • Door gebouwen te renoveren en van die werken te profiteren om de energieprestaties van de gebouwen te verbeteren

“De Dikke-truiendag komt erbovenop, want de leerkrachten praten over de uitdagingen van energie op verschillende momenten in het jaar”, legt Dekra Ayari, directrice van de “Ecole du Petit Bois”, uit. Alle klassen behandelen het thema op hun niveau: analyse van documenten over het klimaat en het weer in het 6e leerjaar; wetenschappelijke experimenten verbonden met het broeikaseffect in het 2e en 5e leerjaar; lezen van artikels over hernieuwbare energie in het 4e leerjaar; toepassing in de klas van afvalsortering, gezonde vieruurtjes (seizoensfruit, voedselpiramide) en kleine gebaren voor een beter leefmilieu in de meeste klassen; enz.

Naast het opmeten van de temperatuur in de klassen hebben de leerlingen van het 3e leerjaar ook nagedacht over hun gedrag buiten de school. 

“Tussen 4 en 12 maart heb ik me geëngageerd om minder energie te verbruiken door de deur van de koelkast niet meer open te laten”, legt een blond kopje uit met zijn engagementscontract voor zich. Wanneer ze er de gelegenheid toe hebben, nemen de vier leerkrachten van het 3e leerjaar hun klas mee buiten de schoolmuren om deel te nemen aan activiteiten rond hernieuwbare energie en rationeel energieverbruik. “Ik ben verscheidene keren naar het Huis van de Culturen en de Sociale Cohesie in Molenbeek geweest met mijn leerlingen: dat is de ideale gelegenheid om specialisten te ontmoeten (bv.: de vzw Apere) en goeie tips te krijgen over wat goed en minder goed werkt op school als het gaat om energiebesparing”, legt Laetitia Rouls uit.

… GEPAARD GAAT MET “TECHNISCHE AANPASSINGEN”!

De jaren voordien waren heel wat leerkrachten verontwaardigd over het energieverlies veroorzaakt door de verouderde schoolgebouwen. Sindsdien zijn vele werken uitgevoerd in de school. “Die werken waren nodig en we hebben ervan geprofiteerd om de beste keuzes te maken om de energieprestaties van de gebouwen te verbeteren”, legt Nicodème Lonfils, energieverantwoordelijke voor de gemeentelijke administratie van Molenbeek, uit. Bij de uitgevoerde technische aanpassingen: de vervanging van de verlichting en installatie van aanwezigheidsdetectoren, de installatie van nieuwe ramen en beglazing met hoog rendement, de renovatie van de verwarmingsinstallatie (waaronder de ketels) en de regeling van de ventilatiegroepen.

Momenteel wordt elke zone in de school onafhankelijk gecontroleerd (temperatuur en verwarmingskalender) vanuit een interface geïnstalleerd in de stookruimte. “We kunnen ook de verwarmingsparameters controleren (uurregeling, instructies…) vanuit het internet via een controle op afstand. De instructies zijn meestal 21°C in de klassen en 19°C in de turnzaal. En logischerwijze zouden de gebruikers niet aan de thermostatische kranen moeten draaien. “Volgens het gemeentebestuur belast met de follow-up heeft de Ecole du Petit Bois haar genormaliseerde verbruik van elektriciteit en gas met respectievelijk 44% en 39% beperkt in 2012. Op korte termijn vertaalt zich dat in een comforttoename voor de leerlingen en het schoolpersoneel rekening houdend met de werken om dat resultaat te bereiken. Sensibilisering tot rationeel energieverbruik en technische aanpassingen in de Ecole du Petit Bois: resultaat gegarandeerd!

Het project in beelden

Deel het project op
Delen op facebook
Delen op linkedin
Delen op whatsapp
Delen op print
Delen op email

Zoek een andere project

  • Per Thema

  • Per Niveau

  • Per Gemeente

  • Per trefwoord