Afvalpreventie in het secundair, een illusie? - KTA Jette » Bubble

Afvalpreventie in het secundair, een illusie? – KTA Jette

25-IF_VALO_D--chets_KTA-JETTE_FR

Projectgegevens

Over het project

KTA JETTE EN HET MILIEU: GEEN VREEMDEN VOOR ELKAAR!

Milieuzorg is al jaren een belangrijk actiepunt voor het KTA Jette. Zo heeft de school op 25 september 2012 de Europese groene vlag ontvangen. Maar dit was zeker geen eindpunt: ze bleef haar activiteiten steeds verder uitbouwen. Een van de blijvende aandachtspunten daarbij is het voorkomen van afval.

AFVAL VERMINDEREN PRIORITAIR

Er wordt vertrokken vanuit het drie R-principe voor afvalbeheer: Reduce, Reuse, Recycle. Ofwel op de allereerste plaats afval verminderen, vervolgens materialen hergebruiken en indien dit niet mogelijk is recycleren en sorteren. Daarrond werd een uitgebreid programma ontwikkeld.

INTEGRATIE IN DE LESSEN

Om het afval op school te verminderen, kregen de leerlingen van het vierde jaar opdracht een tekening te ontwerpen voor een eigen KTA Jette brooddoos, gebruik makend van arceringstechnieken. Om de hele school hierbij te betrekken, selecteerde de leerkracht publiciteitstekenen de 5 beste tekeningen. Daarna mochten alle leerlingen hun stem uitbrengen tijdens het grote kerstontbijt (met Oxfamproducten). Het winnende ontwerp van Aymen Ben Mimoun stelt een berenfamilie voor die door de verstedelijking moet wegvluchten uit haar bos (zie hiernaast).

De leerlingen van 1B kregen een animatie rond afval sorteren. NET Brussel organiseerde dit voor 2 klassen, terwijl een derde klas hiervoor begeleid werd door 2 stagiaires van de VUB, die voor hun verbredende stage milieuzorg op school als thema hadden gekozen.

Alle leerlingen van het 3de jaar tso/bso hebben een containerpark bezocht tijdens de projectdagen die de school organiseerde (6 tot 8 februari 2013). De meeste klassen gingen op bezoek bij de sorteerinstallaties voor PMD, KGA en papier van de Bempt in Vorst. Door onvoorziene omstandigheden kon 1 klas daar niet op bezoek gaan: als alternatief bezochten zij het containerpark van Wemmel. 

Een andere activiteit waar KTA Jette al verschillende jaren aan deelneemt, is de Europese week van de afvalvermindering. Tijdens deze week biedt de school voor een zeer democratische prijs verse fruitsla aan. De leerlingen van 5 STW maakten er een echte ‘Fruity Cool Day’ van. De 100 porties waren op een kwartier allemaal verkocht! Dit is een voorbeeld van een gezond afvalvriendelijk tussendoortje: al het fruitafval werd gecomposteerd en de fruitsla werd geserveerd in de herbruikbare bekers van Leefmilieu Brussel.

Op Wereldwaterdag konden leerlingen dan weer deelnemen aan de drinkwaterproef: verschillende merken van water moesten van kraantjeswater onderscheiden worden. Met deze actie werd het drinken van kraantjeswater gepromoot, want kraantjeswater veroorzaakt geen afval.

ZICHTBARE RESULTATEN

Geen drankautomaten en aluminiumfolie

Om het verpakkingsafval te verminderen, worden leerlingen aangemoedigd om brooddozen te gebruiken, werden drankautomaten verwijderd en vervangen door een OXFAM-winkeltje op school, en wordt er gebruikgemaakt van herbuikbare bekers bij activiteiten, zoals bijvoorbeeld schoolbezoeken van de lagere school, het schoolbal, feestjes, …KTA Jette is er zich sterk van bewust dat ze voortdurend aandacht moet besteden aan het afvalthema. Zo werden er enkele belangrijke maatregelen en acties in de school opgezet om tijdens het hele schooljaar aan afvalpreventie te blijven doen.

Geen papieren dienstmededelingen meer en recto-verso kopiëren

Dienstmededelingen worden al enkele jaren niet meer afgedrukt. Leerkrachten dienen gebruik te maken van Smartschool, het intranet van de school. Aan leerkrachten wordt gevraagd om cursussen en examens zoveel mogelijk recto-verso te kopiëren. Ze moeten op het einde van het schooljaar meedelen hoeveel kopieën ze hebben genomen. Op die manier kan de directie deze gegevens opvolgen.

Kooklessen: overschotten mee naar huis nemen

Een groot deel van de leerlingen krijgt kooklessen in het kader van het vak huishoudkunde. Op het einde van de les eten de leerlingen hun zelf bereide maaltijden op. Overschotten worden door de leerlingen mee naar huis genomen, zodat er geen eten moet weggegooid worden.

Elk jaar organiseert de school een gezond kerstontbijt. Wanneer er te veel brood overblijft, gaat dit naar het sociale restaurant van de gemeente.

Correct sorteren

Omdat de school naast de sorteeranimaties en de bezoeken aan de sorteerinstallaties ook een bijscholing voor het onderhoudspersoneel organiseerde, heeft ze van NET Brussel papierbakken en extra PMD-vuilbakken ontvangen. Deze worden gebruikt vanaf het schooljaar 2013-2014. Er werd een sorteerspel voor de leerlingen uitgewerkt dat telkens opnieuw kan gebruikt worden.

Klassen maken om beurt speelplaats schoon

Ondanks het feit dat de drankautomaten op de speelplaats werden verwijderd, blijft de speelplaats er op sommige momenten zeer vuil bijliggen. Daarom is er een schema vastgelegd waarbij de speelplaats tweemaal per week door een bepaalde klas wordt schoongemaakt. Om deze karwei te vergemakkelijken heeft de school afvalgrijpers aangekocht.

Deel het project op
Delen op facebook
Delen op linkedin
Delen op whatsapp
Delen op print
Delen op email

Zoek een andere project

  • Per Thema

  • Per Niveau

  • Per Gemeente

  • Per trefwoord