NME Brussel » Bubble

NME Brussel

NME Brussel is het steunpunt voor natuur- en milieueducatie (NME) voor Nederlandstalige scholen in Brussel. Met de steun van Leefmilieu Brussel, begeleidt het al jaren educatieve teams rond NME. Het werkt hierbij ook nauw samen met MOS Brussel.

Alle onderwijsactoren, zoals directies, leerkrachten (ook in opleiding), docenten, ouders en pedagogisch begeleiders, kunnen bij het steunpunt terecht voor inspiratie, concrete tips of ondersteuning. 

Contact:

Per mail contact@nme-brussel.be of via telefoon 0473 96 85 04

Nieuwsbrief ‘NME-EDO in Brussel’

Eén keer per maand verschijnt in deze nieuwsbrief al de laatste nieuwtjes over milieueducatie en duurzame ontwikkeling in het Brussels Gewest. Door je in te schrijven blijf je op de hoogte van het educatief materiaal, vormingen en ondersteuningsaanbod rond duurzame thema’s. 

Schrijf je hieronder in voor die van het basisonderwijs en/of secundair onderwijs.