NME Brussel

NME Brussel is het steunpunt voor natuur- en milieueducatie (NME) voor Nederlandstalige scholen in Brussel. Met de steun van Leefmilieu Brussel, begeleidt Kris Van Ingelghem al jaren educatieve teams rond NME. Hij werkt hierbij ook nauw samen met zijn collega van MOS Brussel.

Alle onderwijsactoren, zoals directies, leerkrachten (ook in opleiding), docenten, ouders en pedagogisch begeleiders, kan bij het steunpunt terecht voor inspiratie, concrete tips of ondersteuning. Via de maandelijkse nieuwsbrief kan je ook de laatste nieuwtjes over educatief materiaal, vormingen en ondersteuningsaanbod rond duurzame thema’s in Brussel krijgen. Schrijf je in voor die van het basisonderwijs en/of secundair onderwijs.

Contact:

Per mail of via telefoon 0473 96 85 04

Skip to content