Begeleidingsaanbod » Bubble

Begeleidingsaanbod

Leefmilieu Brussel en gespecialiseerde vzw’s begeleiden elk jaar scholen met het opzetten van duurzame projecten. Methodologische coaching, een activiteitenprogramma voor leerlingen, hulp bij het opzetten van concrete acties voor het milieu, pedagogisch en technisch advies en financiële steun vormen de ondersteuning die aan scholen wordt geboden.

Je wil je leerlingen, je collega’s, de ouders, je directie warm maken voor een milieuthema? Je wil het ecobeheer van jullie school verbeteren door de leerlingen erbij te betrekken? Je wil nieuwe pedagogische praktijken toepassen op basis van een milieugerichte aanpak?

Kris Van Ingelghem van NME Brussel en Véronique Bidée van MOS Brussel staan voor je klaar! Zij helpen je bij het vormen van een duurzame langetermijnvisie en het opstellen van een tijdslijn waarbinnen je concreet met je leerlingen en collega’s aan één of verschillende thema’s kan werken. Een gespecialiseerde vzw kan jullie ook gratis helpen bij het opzetten van een concreet thematisch project.

Ontdek het volledige gezamenlijke begeleidingsaanbod van Leefmilieu Brussel en MOS Brussel of klik meteen op een thema naar keuze !