Maarten Cuypers - Koninklijk Atheneum Koekelberg » Bubble

Maarten Cuypers – Koninklijk Atheneum Koekelberg

"Leef zoveel mogelijk in harmonie met jezelf en je omgeving, zoek bondgenoten en wacht niet op iemand anders om actie te ondernemen."

Maarten Cuypers

Koninklijk Atheneum Koekelberg

Bubble is vooral het verzamelen van gepassioneerde mensen die een gemeenschappelijk belang delen: milieu-educatie. Deze personen in de kijker zetten is een manier om hen te bedanken voor alle duurzame acties die zij in hun school ondernemen.

Mijn favoriete natuurplekje ?

Het zonnige talud op onze school waar we vlinderbloemigen inzaaiden en nu zeldzame wilde bijen aantreffen waaronder de eerste Grote harsbij van het Brussels Gewest.

Mijn droom voor mijn school

Een schoolcampus die een thuis is voor meer dan 500 soorten wilde organismen.

Mijn milieutrots op school

De oprichting van een eco-team van leerlingen die wekelijks acties voorzien op onze campus omtrent biodiversiteit.

Mijn dagelijkse succesjes

Leerlingen die onverwacht komen opdagen op een eco-actie en zeggen: Meneer, vandaag doen wij mee!

Als ik het woord ‘leefmilieu’ hoor, denk ik aan ...

Handen uit de mouwen om de niet-menselijke natuur meer kansen te geven, “Rewilding”.

Mijn boodschap aan de toekomstige generaties

Leef zoveel mogelijk in harmonie met jezelf en je omgeving, zoek bondgenoten en wacht niet op iemand anders om actie te ondernemen.