Janneke Holvoet - De Stadsmus » Bubble

Janneke Holvoet – De Stadsmus

"Het zijn de kleine stapjes die we allemaal zetten, die we samen groot maken."

Janneke Holvoet
De Stadsmus

Bubble is vooral het verzamelen van gepassioneerde mensen die een gemeenschappelijk belang delen: milieu-educatie. Deze personen in de kijker zetten is een manier om hen te bedanken voor alle duurzame acties die zij in hun school ondernemen.

Mijn favoriete natuurplekje ?

De Gavers in Harelbeke (een natuurlijke speeltuin met water en hout)

Mijn droom voor mijn school

Dat onze speelplaats een natuurlijke speelplaats kan worden.

Mijn milieutrots op school

Onze prachtige groene boomgaard!

Mijn dagelijkse succesjes

De leerlingen die zelf vragen om in de boomgaard te mogen gaan spelen en die graag deelnemen aan onze acties. Onze MOS-leerlingengroep die zo betrokken zijn. Dat geeft een goed gevoel.

Als ik het woord ‘leefmilieu’ hoor, denk ik aan ...

Het sensibiliseren begint bij de peuters. Het is een belangrijke taak als school die we onze kinderen moeten meegeven.

Mijn boodschap aan de toekomstige generaties

Het zijn de kleine stapjes die we allemaal zetten, die we samen groot maken.