Isabelle Delval - Ecole Parc Malou & Robert Maistriau » Bubble

Isabelle Delval – Ecole Parc Malou & Robert Maistriau

"Denk collectief! Ik zou die uitspraak van Gandhi overnemen: Wees de verandering die je in de wereld wilt zien."

Isabelle Delval
Ecole Parc Malou & Robert Maistriau

Bubble is vooral het verzamelen van gepassioneerde mensen die een gemeenschappelijk belang delen: milieu-educatie. Deze personen in de kijker zetten is een manier om hen te bedanken voor alle duurzame acties die zij in hun school ondernemen.

Mijn favoriete natuurplekje ?

Moeilijk om deze vraag te beantwoorden want ik heb er verschillende, maar als ik er één moet uitpikken zou ik zeggen: de vijver van onze school. ‘s Ochtends aankomen en het gekwaak van de kikkers horen, is elke dag een waar plezier.

Mijn droom voor mijn school

Dat ze een echte ambassadrice ten dienste van het leefmilieu mag zijn. Dat ze een model voor respect mag zijn en dat ze via de kinderen de kiem mag leggen zodat zij, hun families en de toekomstige generaties zich bewust zijn van de schoonheid rondom ons door onze planeet te beschermen, te respecteren en ervan te houden.

Mijn milieutrots op school

Er is veel, maar ik zou zeggen: even gaan zitten en, balpen in de hand, het lijstje opmaken van alle acties die in de loop der jaren zijn uitgevoerd. Als ik vandaag iets zou moeten opnoemen, zou ik zeggen dat het de samenwerking is die dag na dag plaatsvindt voor dezelfde zaak en die een steeds grotere omvang aanneemt in onze dagelijkse acties, maar vooral in ons binnenste.

Mijn dagelijkse succesjes

Deel zijn van het enthousiasme van de kinderen om het leefmilieu te beschermen en vooral vaststellen dat we een tijdperk ingaan waarin de meeste actoren van de school zich ten volle bewust worden en ermee plezier in vinden voor datzelfde doel de nodige zaadjes te plaatsen.

Als ik het woord ‘leefmilieu’ hoor, denk ik aan ...

De natuur, de planeet natuurlijk … Maar ik denk dan ook aan de sociale omgeving en het verenigende aspect van de zaak die ons drijft om ons te verenigen en meer in collectieve termen te denken. Als ik bijvoorbeeld denk aan dat stukje afval dat ik op de grond werp, zie ik er geen probleem in. Als ik dat gebaar daarentegen uitbreid naar alle mensen op aarde, word ik bewust van de milieu-impact van dat “stukje” afval. De vernietiging van de voorraden aan natuurlijke rijkdommen gaat ons allemaal evenveel aan, als we die voorraden uitputten, ongeacht ons statuut: rijk, arm, jong, oud, machtig, … We hebben ALLEMAAL evenveel te verliezen, vandaar het verenigende aspect!

Mijn boodschap aan de toekomstige generaties

Die is heel eenvoudig: « Denk collectief ! Ik zou die uitspraak van Gandhi overnemen: wees de verandering die je in de wereld wilt zien ».