Evelyne Tilmans & Margaux Vinçotte - Institut de la Vierge Fidèle » Bubble

Evelyne Tilmans & Margaux Vinçotte – Institut de la Vierge Fidèle

"Verandering is mogelijk!"

Evelyne Tilmans & Margaux Vinçotte
Institut de la Vierge Fidèle

Bubble is vooral het verzamelen van gepassioneerde mensen die een gemeenschappelijk belang delen: milieu-educatie. Deze personen in de kijker zetten is een manier om hen te bedanken voor alle duurzame acties die zij in hun school ondernemen.

Onze favoriete natuurplekje ?

De vijver

Onze droom voor onze school

Een geëngageerde school die openstaat voor de wereld … « Laten we de verandering zijn die we in de wereld willen zien. » Gandhi

Onze milieutrots op school

De kleine kruidenier

De verbetering van het sorteren van afval (en de beperking ervan)

Onze dagelijkse succesjes

De leerlingen zien deelnemen aan de milieuacties

Als we het woord ‘leefmilieu’ horen, denken we aan ...

We zullen oplossingen vinden!

Kikker, morgen, planeet, jong

Onze boodschap aan de toekomstige generaties

Denken dat verandering mogelijk is!

Skip to content