23/02 Pedagogische opleiding over moestuin

Voor iedereen die de link tussen een moestuin en duurzame voeding beter wil begrijpen en toepassen.

Leerkrachten en andere actoren betrokken bij een schoolproject, zijn van harte welkom op onze vorming ‘Duurzame Voeding: moestuin en pedagogische middelen’.We eten elke dag. Wat we eten heeft niet alleen een invloed op onze gezondheid maar ook op ons leefmilieu. In deze vorming achterhalen we het verband tussen verschillende milieuproblemen en de manier waarop ons voedsel wordt geproduceerd. We gaan samen op zoek naar alternatieven om onze impact op het milieu te minimaliseren. De moestuin vormt daarbij een belangrijk pedagogisch hulpmiddel waarbij een heleboel thema’s (waaronder duurzame voeding) kunnen worden aangekaart. Op het programma

Videoclip – debat – uitleg duurzame ontwikkeling en criteria duurzame voeding – voorstelling pedagogisch materiaal en uitwisseling van ervaringen – vraag en antwoord moment

Het is ook een uitstekende gelegenheid om andere personen te ontmoeten met een project rond duurzame voeding en om ideeën uit te wisselen.Praktische informatie:

Datum: donderdag 23 februari 2017 van 13u30 tot 16u30

Waar: Leefmilieu Brussel (gelegen op de site van Thurn & Taxis, Havenlaan 86C – 1000 Brussel).

Voor wie: leerkrachten, directies, opvoeders… van het kleuter-, lager en secundair onderwijs

Gratis inschrijven via mail: duurzamevoeding@tournesol-zonnebloem.be – ten laatste voor 15 februari 2017.

Deel info op
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on print
Share on email

Andere activiteiten

Momenteel geen activiteiten te vermelden

Skip to content