Ecoteam en mini-onderneming - Institut des Dames de Marie » Bubble

Ecoteam en mini-onderneming – Institut des Dames de Marie

InstitutdesDamesdeMarie_minientreprise

Projectgegevens

Over het project

Het Ecoteam van Dames de Marie is een eenheid die leerkrachten en leerlingen samenbrengt rond projecten op het gebied van milieu en ecologie.
We proberen allen samen concrete acties uit te voeren en alle leerlingen van de school bewust te maken van de problematiek zonder hen lessen te geven. We ontmoeten elkaar in onze vrije tijd en focussen onze projecten op een jaarthema.

Twee jaar geleden kozen we voor gezonde en duurzame voeding, vorig jaar streefden we naar de “zero waste” doelstelling en dit jaar proberen we na te denken over energie-uitgaven.

Zes dynamische leerlingen van het 6e startten de minionderneming ‘Bru6BeeJee’. Zij bieden u kaarsen aan van bijenwas (100% Belgisch en natuurlijk). De kaarsen worden gemaakt tijdens inclusieve ateliers, waarbij een derde van de deelnemers een mentale beperking hebben. De barrières tussen mensen met en zonder beperking vallen weg!

Dit project toont aan dat het mogelijk is om ecologische en sociale doelstellingen met elkaar te combineren.

Het project in beelden

Deel het project op
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on print
Share on email

Zoek een andere project

  • Per Thema

  • Per Niveau

  • Per Gemeente

  • Per trefwoord

Skip to content