Over het project

Het project ‘BruSOL’ sensibiliseert, informeert en activeert leerlingen en leerkrachten uit het secundair onderwijs in Brussel omtrent het thema bodem: bodemfuncties, bedreigingen voor de bodem, duurzaam bodembeheer en het belang van de bodem op een goede levenskwaliteit.

In januari werd eerst een bijscholing voor de deelnemende leerkrachten georganiseerd. Tegelijk werd een didactisch pakket aangeboden en toegelicht waarmee de leerkrachten later aan de slag konden gaan met hun leerlingen in en rond de school.

Het pakket bestaat uit een klassikale inleiding, terreinwerk (keuze van locaties voor staalname o.b.v. kaart van de bodemtoestand, nemen van bodemstalen) en labo-onderzoek van de stalen op
school (meting van pH, fosfaat, nitraat en kalium in bodemextract en bepaling van zuurbufferend vermogen).

Begin april werden de bodemstalen doorgestuurd naar KU Leuven die de stalen verder analyseerde en een synthese maakte van de resultaten.