Bubble is…

Leefmilieu Brussel

Als gewestelijke administratie voor leefmilieu en energie, is Leefmilieu Brussel verantwoordelijk voor het uitoefenen van een beleid dat erop gericht is de kwaliteit van het leefmilieu te verbeteren.

Dat beleid wordt vertaald in diverse gewestelijke plannen, die elk slaan op een specifiek thema: lucht/klimaat, afval, water, natuur, duurzame voeding, geluid.

In elk van die plannen vinden we een aantal voorschriften terug waarbij scholen rechtstreeks betrokken zijn:

  • Als bron voor onderwijs en sensibilisering van toekomstige generaties, met als doel milieueducatie te integreren in de praktijken van de school.
  • Als bron van vervuiling, met als doel het milieubeheer van de onderwijsinstellingen te verbeteren.

Jullie!

Het maakt niet uit of u leerkracht of pedagogisch verantwoordelijke, lid van de directie of van de inrichtende macht, lid van het oudercomité of administratief verantwoordelijke bent binnen een school van het Nederlandstalig of Franstalig onderwijs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, noch of u verbonden bent aan het basisonderwijs, het secundair, hoger, gespecialiseerd of het buitenschools onderwijs… Bubble is van en voor wie geïnteresseerd is door milieueducatie!

Door zich te registreren op deze website, kunt u …

  • eenvoudig de activiteiten van het netwerk volgen;
  • zichzelf voorstellen en actief zijn dankzij uw gepersonaliseerd profiel;
  • uw abonnement op de mailinglijst beheren;
  • uw activiteiten en projecten posten;
  • commentaren posten op de activiteiten en projecten van andere leden;
  • actief zijn in het “Babbelkot”, het Bubble-forum (onder constructie).
WORD NU LID!
ONTDEK ALLE LEDEN!