Allemaal samen voor milieueducatie

Samen sterker!

Milieueducatie concreet gestalte geven door te leren beter te consumeren, minder afval te produceren, biodiversiteit in de hand te werken en duurzaam te eten … Het is boeiend om een brug te slaan tussen vaardigheden en het leefmilieu! Word lid van Bubble, het netwerk van Brusselse scholen die opkomen voor het milieu, om uw milieuprojecten vlotter te laten verlopen.

Een netwerk om ideeën te delen en uit te wisselen

  • Heeft u al milieueducatieprojecten lopen? Bubble helpt u uw ervaring te delen, de creativiteit te bevorderen en de motivering van iedereen te versterken. Een prachtige erkenning en dito steun voor het aangegane werk!
  • U waagde zich tot dusver niet aan milieueducatieacties of u wil een nieuw project opstarten? Uw deelname aan het netwerk bezorgt u de impuls en de nodige ideeën om uit de startblokken te schieten. U treedt in contact met collega’s die hun prachtige plannen met u delen. Een heus duwtje in de rug om van start te gaan!

Iedereen welkom

Het maakt niet uit of u leerkracht of pedagogisch verantwoordelijke, lid van de directie of van de inrichtende macht, lid van het oudercomité of administratief verantwoordelijke bent binnen een school van het Nederlandstalig of Franstalig onderwijs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, noch of u verbonden bent aan het basisonderwijs, het secundair, hoger, gespecialiseerd of het buitenschools onderwijs, … Bubble is van en voor wie geïnteresseerd is door milieueducatie!

Prachtige plannen die niet te veel tijd in beslag nemen!

Bubble wil in de eerste plaats het uitwisselen en delen van goede ideeën en contacten in de hand werken. De leden bepalen het activiteitenprogramma, geheel volgens hun noden en verlangens: peilingen, thematische workshops, bezoeken aan interessante sites of aan scholen, … Via onlinetools krijgt u toegang tot praktische informatie en kunt u rechtstreeks in verbinding treden met de leden van het netwerk. U bepaalt zelf waar uw belangstelling naar uitgaat en hoeveel tijd u daaraan wilt besteden!

Uw voordelen als lid

Door toe te treden tot Bubble, het netwerk van Brusselse scholen die opkomen voor het leefmilieu:

  • Treedt u in verbinding met alle leden van het netwerk, dankzij de ontmoetingen;
  • Verrijkt u uw projecten met de ervaring van uw collega’s en van verenigingen die zich toeleggen op milieueducatie;
  • Kunt u uw vragen en problemen delen en het vinden van concrete oplossingen voorleggen;
  • Heeft u toegang tot een massa praktische informatie over de beschikbare hulpmiddelen om uw milieuprojecten de best mogelijke kans op slagen te geven (animatie, pedagogische tools, projectoproepen, technische informatie, betrouwbare bronnen … die door Leefmilieu Brussel en andere institutionele actoren en verenigingen worden aangereikt);
  • Kunt u gemeenschappelijke activiteiten voorstellen die de creativiteit en de gebruikersvriendelijkheid in de hand werken (themabezoeken, animatie, opleidingen, …) en mee de vorm bepalen van de jaarlijkse bijeenkomst van het netwerk;
  • Valoriseert u uw projecten op gewestniveau.

Waarom lid worden?

Om informatie uit te wisselen en te delen en om te beseffen dat het echt wel mogelijk is om aan milieueducatie te doen !
Valérie Ferrer, Directrice van de kleuterschool Eburons - Brussel Stad
Om de milieuprojecten van de andere scholen te leren kennen, om onze eigen projecten te valoriseren en ze te delen.
Gaëtan Lebrun, Adjunct-directeur van het College Saint-François - Elsene
Dit is een erkenning voor al het werk van ons schoolteam, voor onze groene ruimten en voor onze deelnemers!
Joëlle van Langendijck, Directrice van de kleuterschool n°2 - Schaarbeek
Om de schoolpoorten open te zetten voor professionals die niet in het onderwijs staan maar heel relevant zijn binnen hun domein
Dominique Streel, Directrice van de school Chanterelle (bijzonder onderwijs) - Brussel Stad