Over het project

De milieuactie van het IPHS is gebaseerd op het thema water. Waterfonteinen werden geïnstalleerd voor de leerlingen en in de leerkrachtenkamer. Bezoeken aan het PASS en waterzuiveringsstations en het in beeld brengen van het thema hebben het project gestimuleerd. Vanaf nu toont een permanente expo in de schoolhal de waterverdeling in de wereld.