Over het project

In het kader van de National Operator Meeting (NOM) die in november 2015 plaatsvond in Belfast  en georganiseerd werd door de FEE (Foundation for Environmental Education), kwamen alle nationaal operatoren van Eco-Schools over heel de wereld gedurende twee dagen samen. Ook het Brussels Gewest was vertegenwoordigd, vermits Eco-Schools vanaf september 2015 ook zal worden aangeboden voor de Franstalige scholen. Na verschillende presentaties, discussierondes, … konden we ook enkele Eco-Schools bezoeken. Aan de hand van dit verslag delen we graag deze inspirerende voorbeeldscholen uit Belfast!

Lagan College kreeg dit jaar hun 4e groene vlag en werd uitgeroepen tot Eco-Schools Ambassadeur. Deze school is een inspirerend voorbeeld van een duurzame school: de duurzaamheidsgedachte zit  ingebed in het curriculum en de aandacht voor NME is gegarandeerd.

Lagan College is een gemende school, met zowel Katholieke als Protestante leerlingen, wat vrij uniek is in Belfast. De leerlingen komen dan ook van heel ver. De meeste leerlingen komen gezien de afstand vooral met de bus. Te voet of met de fiets is meestal niet mogelijk.

Voorbeeldschool

Om hun rol als ambassadeur te vervullen gaan ze niet alleen hun medeleerlingen betrekken, maar gaan ze ook andere scholen overtuigen om het Eco- Schools label te behalen. Tijdens ons bezoek namen de leerlingen zelf het woord en stelden ze aan de hand van een zelfgemaakte presentatie hun projecten en initiatieven voor. Zo een schoolbezoek en rondleiding is niet uitzonderlijk in het Lagan College. Regelmatig ontvangt de school andere scholen, instanties, politici, … Steeds zijn het de leerlingen zelf die het woord voeren en de bezoekers rondleiden. Ze worden hiervoor vrijgesteld van lessen.

De leerlingen worden regelmatig ook uitgenodigd om op evenementen om te komen getuigen, een discours te voeren rond het belang van milieuzorg op school, …

Projecten

De zeer actieve leerlingenraad werkt rond verschillende projecten waaronder afval. Er wordt in alle klassen gesorteerd. Daarnaast is er ook een compost op de school en is er enkel nog maar recycleerbaar of herbruikbaar bestek en servies in de kantine. In 2012 werd Lagan College ook een Fairtrade School.

Lagan College heeft het geluk dat het reeds bestaande schoolgebouw enkele jaren volledig vernieuwd werd en er een nieuwbouw werd bijgezet. Het gebouw voldoet dan ook aan vele energienormen.  Zo hangen er in elke klas meters die het CO2-gehalte meten. Wanneer er een tekort komt aan zuurstof en frisse lucht, gaat er een alarm af die de leerlingen eraan doet denken om de ramen eventjes te openen.

Eco Code

I respect our school building and property and will not damage or deface it.

I respect the environment in and around our school as a national trust site.

I put all litter in the bin and help pick up litter when required.

I reduce waste where possible through: only printing and photocopying when necessary; and through turning off lights heat and electrical equipment when they are not being used.

I reuse paper, books and other resources were possible.

I recycle all paper; cardboard, computer ink cartridges, batteries and textiles within the college.

I do my best to ensure the Lagan College continues to excel as an Eco-school.

De school zet enorm in op vergroening en biodiversiteit:  nestkasten, insectenhotel, schuilplaatsen voor vleermuizen, groene hoekjes, … De school heeft ook een eigen serre.

Hun jaarthema voor 2015-2016 is “Climate challenge”. Alle projecten en ideeën komen vanuit de leerlingen zelf en worden door de leerlingenraad getrokken.

Leerlingenraad

De succesfactor waarom deze school een voorbeeldschool is, ligt te verklaren in hun goed draaiende leerlingenraad. Dit comité bestaat voornamelijk uit leerlingen en 1 verantwoordelijke leerkracht die de nodige ondersteuning en hulp biedt. Ze beschikken over een eigen werkingsbudget dat met hulp van de leerkracht en akkoord van de directie beheerd wordt. Tijdens deze bijeenkomsten worden projecten en initiatieven besproken en worden alle plannen gesmeed om Lagan College als een duurzame Eco-Schools te blijven behouden.

De leerlingenraad bestaat zowel uit eerstejaars als zesdejaars. Iedereen is welkom! Ze zijn zeer goed georganiseerd: er is een voorzitter, secretaris, penningsmeester, … maar ook thematische verantwoordelijken voor bijvoorbeeld afval, communicatie, natuur, …Zo heeft elke leerlingen een eigen functie en ontwikkelen ze hun communicatie- en leiderschapsvaardigheden. Om de opvolging en continuïteit te garanderen worden er per thema of functie een “senior” en een “junior” verantwoordelijke aangesteld. De senior is een leerling uit het 5e of 6e  middelbaar en moet de junior coachen en helpen inwerken in het thema of de functie.

 

Meer info:  www.lagancollege.com

Meer info over het Eco-Schools label