Over het project

In het KAE heeft biodiversiteit een interdisciplinair karakter. Twee afdelingen hebben zich samen in de theorie en vooral in de praktijk van het thema « vogels » verdiept. Ze hebben bv. het specifieke karakter van het Brusselse leefmilieu besproken en nestkastjes gebouwd. En tijdens de dag van het leefmilieu konden sommigen een dag lang ornitholoog worden.