Over het project

Als het Collège du Sacré-Cœur beslist om zijn afval te verminderen, voorziet het daarvoor de nodige middelen. Twee jaar lang hebben de leerlingen sensibiliserende animatieactiviteiten bijgewoond, aan actiedagen deelgenomen (bijv. “Récup’attitude”), de drinkbussen die ze ontvingen een persoonlijke toets meegegeven … Sommigen maakten zelfs een film, een verfrissend project dat iedereen samenbracht. “Steeds meer leren sorteren”, luidt dan ook de boodschap.