Over het project

Water, mobiliteit, energie, afval, duurzame voeding, … de ARG voert actie op alle fronten. De installatie van een waterfontein wordt voortgezet in een groot project in partnerschap met Burkina Faso. De ontwikkeling van een “Responsible Young Passengers”-campagne heeft de jongeren geholpen om blijk te geven van burgerzin wanneer ze zich verplaatsen. En dit zijn slechts twee voorbeelden van een goed gevuld jaar.