Over het project

Drie thema’s vormden de rode draad van het schooljaar in het Collège Saint-François: energie, water en afval. Alle graden hebben actie ondernomen. Leerlingen hebben bijvoorbeeld thermische isolatie achter radiatoren geplaatst, andere hebben natuurlijke onderhoudsproducten gemaakt, nog andere hebben een voorstelling rond water gegeven en allemaal hebben ze deelgenomen aan recyclageacties.