Over het project

Op 7 Bonniers houden ze ervan om de theorie in de praktijk om te zetten. Op deze manier werd het thema “water” aangepakt. Gedurende meerdere maanden werden de kinderen voor deze complexe problematiek gesensibiliseerd d.m.v. workshops en artistieke, wetenschappelijke, wiskundige, … activiteiten die een direct verband houden met hun dagelijks leven.