Over het project

In het kader van een les over de bepaling van de kwaliteit van het leefmilieu, vervuiling en depollutie, hebben we ervoor gekozen om te werken rond de beken naast het lyceum: de Kinsenbeek die nadien uitmondt in de Groelsbeek.

Leerlingen vormen zich een eerste idee van de waarschijnlijke kwaliteit van het water door op het terrein te gaan. Nadien moeten ze nadenken over wat de kwaliteit van het water inhoudt en hoe die te meten valt.

We bepalen vervolgens op verschillende punten van de beek (bronnen en stroomafwaarts) de biotische indexen en de chemische kwaliteit van het water om daarna de globale waterkwaliteit langs de hele waterloop te proberen bepalen. We denken hierbij na over eventuele vervuilingsbronnen en over de zelfzuivering van het water in de loop van zijn traject.

Dankzij de publicaties en milieustudies kan men bij de leerlingen sympathie oproepen voor dit gebied en hen zo zin geven om het goed te bewaren!