Over het project

In het kader van de National Operator Meeting (NOM) die in november 2015 plaatsvond in Belfast  en georganiseerd werd door de FEE (Foundation for Environmental Education), kwamen alle nationaal operatoren van Eco-Schools over heel de wereld gedurende twee dagen samen. Ook het Brussels Gewest was vertegenwoordigd, vermits Eco-Schools vanaf september 2015 ook zal worden aangeboden voor de Franstalige scholen. Na verschillende presentaties, discussierondes, … konden we ook enkele Eco-Schools bezoeken. Aan de hand van dit verslag delen we graag deze inspirerende voorbeeldscholen uit Belfast!

Fairview in Ballyclare is een basisschool waar alle afval tot nul is gereduceerd. Afval wordt vermeden, er zijn geen wikkels, brooddozen en drinkbussen zijn een vaste waarde, keukenafval wordt gecomposteerd. De school heeft een zero-afval beleid.

Eerst werden we door de directie ontvangen, waarbij de milieu juf en de begeleidende coördinator de kinderen voorstelden. Deze stonden op het podium en gaven ons bij een presentatie uitleg om daarna met een rap af te sluiten. Ze stelden ons heel wat vragen over hoe er binnen onze scholen werd gewerkt aan milieu en ook wij konden hen vragen naar hun drijfveer en motivatie, draagvlak en aanpak.

De kinderen zijn zeer gemotiveerd en weten heel goed waarmee ze bezig zijn. De kinderen stellen ZELF (met de hulp van een leerkracht) een actieplan op en houden zich daar heel sterk aan. De werkgroep bestaat uit 12 leerlingen van 5 en 6 die allen heel erg gemotiveerd zijn en duidelijk, krachtig kunnen verwoorden waarvoor ze staan, wat ze doen en waarom ze dit doen. Alle scholen in Noord Ierland zijn trouwens Eco-scholen!

Na het algemene gedeelte, kregen we door de kinderen een rondleiding buiten.

De leerlingen hebben een mooie natuurtuin die ze zelf hebben mogen inrichten met een outdoor class, met een groot zelfgemaakt kompas, een zelfgemaakt bijenhotel, voederplaatsen met een vogelkijkwand waar ze vogels kunnen spotten en determineren, veel speelgroen, struiken, bomen en planten krijgen een determineerkaart. Er zijn fruitbomen en bessenstruiken, een wilgentunnel en wiglo en een moestuin met kruiden, en gewassen, composthoop,… Zij hebben zelfs een serre gebouwd met grote PET-flessen … echt mooi gedaan. Het dak moesten ze wel opnieuw maken omdat ze de serre hebben moeten verhuizen. Maar het is nu winter dus tijd genoeg om dit tegen de lente klaar te hebben. De leerlingen krijgen een beurtrol om in de tuin te werken en de oogst wordt telkens in een kookactiviteit verwerkt.

De kinderen werken samen met een school uit het buitenland. Zij hebben een stukje van hun tuin vrijgehouden en daar hebben ze een boom uit dat land gepland die ze goed verzorgen en waarbij ze een soort van aandenken aan hun buitenlandse school hebben gezet.

 

Ook de BBC kwam langs en maakte deze reportage: www.bbc.com/news/34812864

Meer info: www.fairviewps.co.uk

Meer info over het Eco-Schools Label