Over het project

In de Lutgardisschool Sint-Juliaan heeft maar liefst 83% van de leerlingen een duurzame drinkbus die hij/zij regelmatig gebruikt, hierdoor heeft de school het afval van drankverpakkingen met de helft kunnen terugdringen! Het 4e leerjaar speelt hierin een voortrekkersrol om met acties en publiciteit heel de school bewust te maken van de afvalproblematiek. Van de 1e kleuterklas tot het 6e leerjaar, in elke klas werd het thema afval in de lessen geïntegreerd. Elk leerjaar van de lagere school is een voortrekker van een thema (papier, energie, …).