Verzorg de natuur voor onze toekomst – Victor Hortaschool Evere

38 IF_VALO_EU Projet_Victor Horta_photo

Projectgegevens

Over het project

De leerlingen van de tweede graad Kantoor van de Victor Hortaschool legden hun focus twee jaar lang op het milieu. Via het Comenius-programma van de Europese Commissie werkten de leerlingen samen met drie andere Europese scholen aan het creëren van meer bewustzijn rond milieu en het beschermen ervan.

Comenius is een programma van de Europese Commissie dat deel uitmaakt van het ‘Een Leven Lang Leren Programma’ (LLP). Het biedt financiële ondersteuning aan specifieke projecten in de kleuterklas, de lagere school en de middelbare school. Doel van Comenius-projecten is de bevordering van actief Europees burgerschap bij jongeren en onderwijzend personeel door grensoverschrijdende samenwerking rond een bepaald thema.De Victorhortaschool in Evere is een beroepssecundaire GOK-school met bijna uitsluitend allochtone leerlingen. De school heeft ondertussen al drie Comenius-projecten op de teller staan. Eén van deze projecten draaide rond milieu en kreeg de naam “Nurture nature for our future” mee (Verzorg de natuur voor onze toekomst). Het liep van 2011 tot 2013 en was een samenwerking met drie partnerscholen waarvan één in Frankrijk, één in Italië en één in Polen.

LEERLINGEN BEWUSTER LEREN OMGAAN MET DE NATUUR

Ons milieu staat onder druk staat. Een van de oplossingen hiervoor is de jonge generatie meer bewust maken van de ernst van deze problemen.

De natuur is levensnoodzakelijk voor het overleven van mens en dier. Toch wordt ze, opzettelijk of onopzettelijk, steeds meer vernietigd. De schoonheid van de natuur verdwijnt grotendeels door de industrialisatie en de bevolkingsaangroei in de steden. Vervuiling is een probleem in heel de wereld en beïnvloedt de gezondheid van veel mensen. Klimaatsveranderingen omwille van de opwarming van de aarde zijn een ander probleem waar we mee te kampen hebben.

Via een intensief project wou de Victor Hortaschool de aandacht van haar leerlingen op de natuur richten en hen helpen ontdekken wat ze kunnen doen om de natuur te beschermen. Ze wou hen ook gevoeliger maken voor milieuproblemen en bestaande benaderingen en projecten op het vlak van duurzame ontwikkeling laten ontdekken. Door dit project op Europees niveau te brengen, leerden de leerlingen in dezelfde beweging ook andere culturen kennen en konden ze hun sociale vaardigheden aanscherpen.

ACTIVITEITEN UITGEBREID NAAR DE HELE SCHOOL

Het project was gericht op de leerlingen en leerkrachten van de afdeling Kantoor van de tweede graad en liep over verschillende vakken om een zo breed mogelijke benadering mogelijk te maken. Zo maakten de leerlingen een toer door de school en noteerden ze positieve en negatieve opmerkingen i.v.m. milieu, bezochten ze een energievriendelijke woning en interviewden ze Natuurpunt.

Na een tijdje werd ook de rest van de school bij het project betrokken. Tijdens de ‘Europese Week van de Afvalvermindering’ dronken de leerlingen tijdens hun middagpauze kraantjeswater in plaats van frisdrank, knutselden ze brooddozen, bouwden ze kruidenbakken en compostcompartimenten, hielden ze een inzamelactie van oude kledij en speelgoed en bezochten ze een kringloopwinkel.De jaarlijkse ‘Dikke Truiendag’ werd ook aangegrepen om rond milieubewustzijn te werken. Er was de milieu-kwis, leerlingen vervingen oude lampen in de school door LED-lampen en sloten een regenwaterreservoir aan.

Voor haar inzet voor het milieu kreeg de school via Net Brussel vuilnisbakken voor PMD en papier en karton. De leerlingen maakten affiches om te tonen welk afval in welke vuilnisbak hoort. Ze gebruikten daarvoor afbeeldingen van het afval dat het meest voorkomt in de school.

Verder legden de leerlingen binnen de kooklessen een didactische tuin aan voor groenten en kruiden en maakten de leerlingen van basismechanica een originele vuilnisbak en een blikjespletter. De leerlingen Verzorging gingen dan weer aan de slag met verf en bloempotten en maakten de school wat fleuriger door bloemen te planten.

ONTMOETING MET DE PARTNERSCHOLEN

Voor de leerlingen van de tweede graad Kantoor waren er daarnaast natuurlijk ook de ontmoetingen met de drie partnerscholen in het buitenland. 6 verschillende leerlingen kregen iedere keer de kans om binnen het Comenius-project naar het buitenland te reizen. Voor sommigen onder hen was het de eerste keer dat ze het vliegtuig namen of dat ze naar een ander land reisden dan het thuisland van hun (groot)ouders.

De activiteiten tijdens de internationale ontmoetingen waren boeiend en leerrijk. Ze gingen heel breed: van het bekijken van videofragmenten en het opstellen van vragen daarrond op de blog, over een bezoek aan een getijdenstation, aan een broeikas en verbrandingsoven tot een gegidste natuurwandeling en fietstocht. De leerlingen maakten ook juwelen, kledij en andere accessoires met afval en organiseerden daarmee nadien een ‘Eco Fashion Show’.

ZICHTBARE RESULTATEN

Dit project hielp de leerlingen te begrijpen wat mensen van verschillende Europese landen doen om het milieu te beschermen en ze leerden zowel in theorie als in praktijk welke activiteiten de natuur kunnen helpen.

Zowel de leerlingen als de leerkrachten werden zich meer bewust van culturele verschillen en geraakten nog meer gemotiveerd om te studeren, te werken of te reizen binnen Europa. De school zelf werd ook blijvend groener dankzij de inspanningen van de leerlingen en leerkrachten. Zowel de didactische tuin, de compostbakken, de kruidenbakken, de vuilbakken om te sorteren, … worden nog steeds gebruikt.

Daarnaast ontwikkelden de leerlingen hun vaardigheden met betrekking tot groepswerk, communicatie, plannen, het nemen van beslissingen en het maken van presentaties.

Via het project konden de leerkrachten ook hun kennis van het Engels en van sociale media bijschaven en werd de band met de ouders aangehaald. Ouders werden zo’n vier keer per jaar uitgenodigd op school: bij de voorstelling van het project en om afspraken te maken in verband met de reizen. Zowel de school, de ouders als de leerlingen zijn blij met deze grotere betrokkenheid van de ouders bij de school.

COMMUNICATIE: 2 BLOGS

Van de grotere deelprojecten maakten de leerlingen een presentatie die getoond werd aan medeleerlingen, aan ouders of aan de leerlingen van de partnerscholen.

Daarnaast werden er ook 2 blogs opgesteld en up-to-date gehouden rond het project: http://natureproject.edublogs.org en http://natureproject2.wordpress.com

VALKUILEN

Een dergelijk project vraagt het engagement van de trekkende leerkracht, maar ook van de andere leerkrachten van de school. Zij werken namelijk ook aan het project binnen hun lessen en nemen de lessen van de begeleidende leerkracht over telkens wanneer die op uitstap is naar het buitenland.

Daarnaast is het belangrijk een manier te vinden om de initiatieven die opgezet werden, lopende te houden eens het project ten einde is. Dat kan door ze bijvoorbeeld te incorporeren in de lessen, zoals het onderhoud van de didactische tuin nu deel uitmaakt van de standaardlessen. 

EUROPESE ONDERSTEUNING NU ONDER DE NAAM ‘ERASMUS+’

Het  LLP-programma (en daarmee ook het Comenius-programma) liep tot 2013. Vanaf 2014 is het nieuwe ‘Erasmus+’-programma van kracht, dat 7 naast elkaar staande programma’s vervangt en dat acties ondersteunt op vlak van Opvoeding, Training, Jeugd en Sport in de periode 2014-2020.

Het nieuwe programma kadert in de Europa 2020 strategie, dat tot doel heeft om van de EU een slimme, duurzame en inclusieve economie te maken. In het onderwijs streeft men ernaar om tegen 2020 de schooluitval te reduceren van 15% tot 10% en om het aantal 30 tot 35-jarigen met een diploma hoger onderwijs te doen toenemen tot 40%.

Disclaimer: De inhoud van dit document is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de uitgever. Noch de Europese Commissie, noch EPOS vzw, zijn aansprakelijk voor de inhoud of het gebruik ervan.

Het project in beelden

Deel het project op
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on print
Share on email

Zoek een andere project

  • Per Thema

  • Per Niveau

  • Per Gemeente

  • Per trefwoord

Skip to content