Smiley's schieten te hulp - Ecole du Homborch » Bubble

Smiley’s schieten te hulp – Ecole du Homborch

smileynl

Projectgegevens

Over het project

De leerlingen van de Homborchschool gingen de uitdaging aan om op school minder voedsel te verspillen. Met goede resultaten: de soepverdeling en de organisatie van een gezond tussendoortje leidden tot 86 % minder verspilde tussendoortjes. De restjes die dan nog wel weg te gooien waren, liggen nu op de composthoop of zijn beland in een kippenmaag.

HUN UITDAGING

Minder voedselverspilling op school, dat is de uitdaging van het stuurcomité. Gaande van een structurele herorganisatie die alles te danken heeft aan de betrokkenheid van de leerkrachten en het dienstpersoneel, tot sensibiliseringsacties (sketches in de klassen). Heel de schoolgemeenschap schaart zich achter de uitdaging.

ENKELE GEREALISEERDE ACTIES

  1. Sensibilisering van de schoolgemeenschap
  2. Gezonde tussendoortjes
  3. Smiley’s in de boterhammendozen
  4. Kippen en compost

DE OPSTART

Een efficiënte aanpak van voedselverspilling vergt een stand van zaken. Om met het project van start te gaan hebben de leerlingen dus het afval gesorteerd en gewogen en vervolgens een peiling afgenomen over de gewoonten van de leerlingen op school. De proefklasleerlingen zijn de andere klassen rondgegaan, hebben daar een sketch over voedselverspilling opgevoerd en meer uitleg over het thema gegeven. Daarbij wouden ze de schoolactie niet over het hoofd zien en dus hingen ze overal op school affiches op. “Om van de actie tegen voedselverspilling een echte gewoonte te maken zou het beter zijn dat de sensibilisering in de klassen opnieuw, minstens eenmaal per jaar plaatsvindt”, vinden de leerkrachten van het stuurcomité.

NIET HELEMAAL ALLEEN …

Om het project tot een goed einde te brengen werd het stuurcomité van centrale figuren op school actief bijgestaan door een animator van de vzw Coren. Deze animator heeft eveneens een groep leerlingen-ambassadeurs – de “proefgroep”- gesensibiliseerd en begeleid bij het voeren van enquêtes en audits. Bij het zien van de voedselverspilling op school bracht deze proefgroep actievoorstellen op het stuurcomité en vervulde zo een drijvende rol voor heel de school. De leerkrachten konden beschikken over de sensibiliseringstools van Leefmilieu Brussel: affiches, een pedagogisch dossier, …

SMILEY’S IN HET MIDDELPUNT VAN DE BELANGSTELLING

Tekeningen vertellen soms meer dan woorden en dus werden er op het eind van de maaltijd smiley’s gestopt in de boterhamdozen van de leerlingen. Als de doos leeg was, dan zei een lachende smiley “Bravo, ik heb alles opgegeten”. Als er nog wat overbleef, dan veranderde de smiley van gezicht en van verhaal: “Ik had te veel te eten”, “Ik had geen honger”, “Ik vind het niet lekker”. “Dankzij deze actie hadden de leerlingen een uitdrukkingsmiddel en waren de ouders op de hoogte van de actie die in de school liep”, zegt de directeur. Het smiley-concept komt van het Institut Sainte-Marie dat het uitvond bij zijn uitdaging rond minder voedselverspilling. Het concept werd dan doorgegeven op een scholenontmoeting waarop de verschillende stuurcomités het hadden over hun bevindingen, de verschillende instrumenten die ze ontwikkeld hadden en de methodologie die ze hanteerden. “Voor het project was deze ontmoeting erg motiverend en belangrijk: “echt” met elkaar van gedachten kunnen wisselen is veel interessanter dan dat op papier te doen”, weet het stuurcomité van de Homborchschool.

KIPPEN: “VERSPILLINGSARME DIEREN”

Voor de voedselrestjes die nog overbleven op het einde van de maaltijd schafte de school zich kippen aan. Ze zijn werkelijk complementair aan de composthoop, die eveneens voor het project werd aangelegd. “Vermits broodrestjes en de overschot van warme maaltijden niet op de composthoop mogen, kunnen we ze aan de kippen geven. Dat zorgt voor minder afval en we krijgen er op de koop toe nog eieren voor terug.”

EET GEZOND, VERSPIL MINDER

Voor men van wal stak met de verspillingsuitdaging wou de school het gezonde tussendoortje invoeren. Door het project over voedselverspilling werd de nood hieraan nijpender. Vandaag aanvaardt men in de school alleen nog maar gezonde tussendoortjes en wordt er soep geschonken voor de kinderen van het 2e en het 3e. Steeds meer leerlingen uit de lagere school vragen trouwens naar de populair geworden soep. Een waar succes! Om verspilling tegen te gaan worden de tussendoortjes in de klas verorberd. De kinderen zijn er kalmer en nemen er de tijd om te eten. Dankzij deze maatregel werd er minder voedsel verspild bij de tussendoortjes, een vermindering die werd geraamd op 86 %.

SENSIBILISERING DIE WERKT

Sinds het begin van het project hebben heel wat leerlingen er een gewoonte van gemaakt om, in de plaats van boterhammen, de restjes van hun gezinsmaaltijd als middagmaaltijd mee te nemen. De boodschap van het project op school is dus op een natuurlijke manier tot thuis doorgedrongen. Om het project te bestendigen willen de leden van het stuurcomité de lagere klassen sterker betrekken, bijvoorbeeld met een peterschap: een leerling van het 5e of 6e leerjaar zou een jongere leerling kunnen bijstaan. Zo blijft het thema binnen de school … terwijl de jaren voorbijgaan.

Deel het project op
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on print
Share on email

Zoek een andere project

  • Per Thema

  • Per Niveau

  • Per Gemeente

  • Per trefwoord

Skip to content