Rijbewijs tegen geluidsoverlast - Parc Malou-Robert Maistriau » Bubble

Rijbewijs tegen geluidsoverlast – Parc Malou-Robert Maistriau

Design sans titre (2)

Projectgegevens

In de school Parc Malou hebben de leerkrachten een “rijbewijs” ingevoerd dat helpt het lawaai in de schoolgebouwen onder controle te houden. Het is ook een mooie introductie op mobiliteit en de verkeersregels!

Het principe is eenvoudig: zowat overal in de school (gangen, toiletten, speelplaats, klassen …) hangen er borden. Elk bord heeft zijn eigen betekenis. Hierbij enkele voorbeelden:

De leerlingen moeten een ‘theoretisch rijbewijs’ halen om aan te tonen dat ze weten wat de borden betekenen en dat ze hun ‘verkeersregels’ kennen. Ze doen dat klassikaal aan het begin van het schooljaar. Zodra ze hun ‘theoretisch rijbewijs’ op zak hebben, begint het echte werk! Per klasgroep wandelen ze met hun titularis de school door om te kijken welke borden er allemaal hangen. Als ook hun ‘praktijkexamen’ goed is verlopen, krijgen ze hun ‘rijbewijs’ op papier. Daarop noteren ze hun gegevens en kleven ze een foto. Dat rijbewijs werkt met een puntensysteem. Als de leerling een overtreding begaat, verliest deze punten. De volwassene vult een vakje met een door hem of haar gekozen kleur. Als iemand al zijn punten kwijt is, krijgt het een ‘rijbewijs’ van een andere kleur. Pas als die ook daarop al zijn punten kwijt is, moet het opnieuw een theoretische test afleggen.

Deel het project op
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on print
Share on email

Zoek een andere project

  • Per Thema

  • Per Niveau

  • Per Gemeente

  • Per trefwoord

Skip to content