Over het project

De hoeveelheid afval van de Kunsthumaniora Brussel is afgenomen. De sleutel van dit succes? De variëteit in de sensibiliseringsacties (affiches, vertoning van documentaires, lezen, workshops, het draaien van een korte film, …) en de genomen maatregelen (meer vuilnisbakken om te sorteren, gebruik van een projector in de klas in plaats van individuele fotokopieën, de installatie van drinkfonteinen en de uitdeling van drinkbussen, …).