Milieuzorg start op school en gaat thuis verder – Institut Saint-Dominique

32-IF_VALO_Potager_Saint-Dominique_photo

Projectgegevens

Over het project

Het Institut Saint-Dominique barst van ambitie en enthousiasme. De groentetuin en de compost zijn vooral de verantwoordelijkheid van de 10- tot 12-jarigen, maar de hele school geniet ervan. De fietsenparking is een daverend succes en de bijenkorf op het dak is een bron van fascinatie voor de leerlingen. Een goede samenwerking en de steun van de twee directies liggen aan de basis van het succes van deze projecten.

De warme maaltijden van de school worden ter plaatse klaargemaakt. De aanwezigheid van een keuken maakt composteren logisch. Maar het vereist de medewerking van iedereen. “Iedereen heeft er belang bij”, licht Grégory Berghmans toe, leerkracht en coördinator milieuzorg. “Voor dit project hadden we de steun van onze directie en van de keukens nodig. De kinderen gaan zelf naar de keuken maar ook naar de klassen om het afval op te halen.” Het zijn de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar die zich bezighouden met het composteren, maar ook alle andere klassen dragen hun steentje bij.

DE GROENTETUIN VAN DAG TOT DAG

De school heeft alles zelf van nul opgebouwd, zowel wat de groentetuin als het composteren betreft. Na het eerste startjaar werd de infrastructuur uitgebreid. “Toen ik mijn project voorstelde, was men bezorgd dat ik er alleen voor stond”, vertelt Grégory Berghmans. “Om zeker te zijn van de haalbaarheid van het project, heb ik me omringd met een klein team. Maar dat is niet zo eenvoudig, wat het vraagt extra werk, soms in het weekend of na de werkdag.”

De vijfde- en zesdejaars staan in het voor het dagelijkse onderhoud. Het schooljaar 2013-2014 stond bovendien voor alle klassen in het teken van de groentetuin, waardoor alle cycli zich gebogen hebben over de tuin.

Het werk gebeurt onder de vorm van workshops. Grégory legt uit: “Op vrijdagnamiddag stellen we verschillende activiteiten voor die twee opeenvolgende weken worden gevolgd. Voor deze workshops halen we de klassen door elkaar, dus het zijn niet altijd dezelfde kinderen die er werken.”

Feesten helpt het milieu

Het is een vzw die de verschillende in de school georganiseerde feesten overziet. Deze vereniging keert de winsten uit deze activiteiten terug uit via projectoproepen. De heer Berghmans had een aanvraag ingediend voor een groentetuin en compostproject en kreeg zo € 2.500 uit de kassa van de vzw. De leerkracht was zeer tevreden: “Met dit bedrag hebben we een serre gebouwd en een automatisch sproeisysteem voor de vakantie geïnstalleerd. Deze steun helpt ons het project comfortabel te beheren.”

De oogst van het eerste jaar was bescheiden maar kon toch worden geproefd door de leerlingen. “We hebben sommige producten onbewerkt geproefd, om de smaak ervan te ontdekken, zoals de radijzen. We hebben ook wat soep gemaakt.”

De groentetuin ligt voor de klassen van het 1ste en 2de jaar en is een aandachtstrekker. “Ze vinden het leuk om het werk op het land te observeren en vragen zelf om mee te helpen, dus dat mogen ze ook”, vertelt Grégory.

Bekendmaken buiten de school

“Het oorspronkelijke idee was om bij een goede oogst de producten aan te bieden op een kleine markt op vrijdagmiddag. Met de winst zouden we nieuwe zaden kunnen kopen. Zo zouden de ouders kunnen kennismaken met het project.” Dit blijkt voorlopig nog niet uitvoerbaar, maar het idee is geniaal.

En Grégory heeft nog andere ideeën om het project naar buiten te brengen: “Deze winter hebben we tassen gemaakt in geotextiel. We zijn van plan die uit te delen aan de ouders. We weten nog niet of we ze gaan weggeven of verkopen. Bovendien zouden we tijdens de zomervakantie willen vragen aan de kinderen uit de buurt die niet op vakantie gaan om zich te ontfermen over de groentetuin. Vorig jaar was er een volwassene die de permanentie verzorgde, maar we zouden dit graag overlaten aan geïnteresseerde kinderen.”

Katalysatoren van het succes …

 • De steun van de directie van de kleuter- en lagere school.
 • De echte verscheidenheid van de school.
 • De toewijding en de motivatie.

… en remmen

 • Al wie niet openstaat voor verandering en moet worden overgehaald.
 • De intensieve en constante betrokkenheid die nodig is om dit soort project tot een goed einde te brengen.

FIETSENParking

Het Institut Saint-Dominique heeft al lang een fietsenparking en die is een daverend succes, niet alleen bij de leerlingen, maar ook bij de ouders, die hun stalen ros ook op de parking mogen stallen tijdens hun werkdag. De parking kan tijdens mooie dagen een honderdtal fietsen herbergen.

BIJEN OP HET DAK

Het Institut Saint-Dominique heeft het geluk een personeelslid te hebben met een passie voor bijen. Hij heeft een twintigtal bijenkorven in de Ardennen en draagt nu al twee jaar zorg voor een bijenkorf op het dak van de school. Een glazen doorgang loopt over dit dak zodat alle leerlingen een prachtig zicht hebben op de bijen wanneer ze zich verplaatsen tussen de lesuren. “Er zijn twee klassen vlakbij de bijenkorf en die leerlingen konden de raten en het werk van de bijen van nabij volgen. De kinderen waren wild enthousiast en we hebben geen enkel probleem gehad!”

 

Clés de la réussite…

 • Le soutien de la direction maternelle et primaire.
 • La réelle mixité de l’école.
 • Lé dévouement et la motivation

...et freins

 • Les personnes résistantes au changement, qu’il faut amadouer.
 • • L’implication intense et constante demandée pour gérer ce genre de projet.

PARKING A VELOS

Voilà longtemps que l’Institut Saint-Dominique dispose d’un parking à vélos. Et celui-ci remporte un franc succès, auprès des élèves bien sûr, mais aussi des parents, qui peuvent également laisser leur engin en sécurité sur le parking, pendant leur journée de travail. Le parking peut ainsi accueillir un centaine de vélos les jours où la météo est clémente.

SUR LE TOIT, DES ABEILLES

L’Institut Saint-Dominique a la chance de compter parmi son personnel un ouvrir passionné par les abeilles. Celui-ci possède une vingtaine de ruches en Ardenne et gère, depuis deux ans maintenant, une ruche sur le toit de l’école. Une parcelle vitrée surplombe ce toit donc tous les élèves, lors de leurs déplacements, peuvent profiter de la vue sur les abeilles. « Deux classes sont installées tout près de la ruche. Nous avons ainsi pu leur montrer directement les cadres et le travail des abeilles. Les enfants étaient émerveillés et nous n’avons eu aucun incident ! » 

Het project in beelden

Deel het project op
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on print
Share on email

Zoek een andere project

 • Per Thema

 • Per Niveau

 • Per Gemeente

 • Per trefwoord

Skip to content