Het soepuurtje! - Ecole Saint-Joseph Boondael » Bubble

Het soepuurtje! – Ecole Saint-Joseph Boondael

17 IF_VALO_Alim_StJosephBoondael_photo2

Projectgegevens

Over het project

De soep opdienen om 10u00 in plaats van ’s middags? Dat is één van de initiatieven ingevoerd in de Saint-Joseph Boondaelschool (4e, 5e en 6e leerjaar). In een soepchalet wordt de soep voorzien voor ’s middags aan de leerlingen van de 3e cyclus lager onderwijs al tijdens het 10uurtje opgediend.

In een chalet in het midden van de speelplaats dient Geoffroy de soep op aan negentig leerlingen van de 3e cyclus1 van de Saint-Joseph Boondaelschool. Elke dinsdag en donderdag staan de leerlingen in de rij te wachten met een gekleurd herbruikbaar bekertje in de hand.

VOEDSELVERSPILLING BEPERKEN

“De idee was afkomstig van een groep ouders van leerlingen, want we hadden gemerkt dat de leerlingen heel weinig aten ’s middags of zelfs wat lieten staan”, legt Marc Decastiau, directeur van de Saint Joseph Boondaelschool, uit. Het moment van de soep verplaatsen: dat was de oplossing die werd voorgesteld aan de leerlingen van de 3e cyclus. Twee keer per week wordt de soep opgediend om 10u00 in plaats van ’s middags. De bedoeling? Voedselverspilling beperken maar ook de gezondheid van de leerlingen verbeteren door zoete tussendoortjes te vervangen door een kom soep.

 

Besparing voor de ouders

108 euro (of 36 euro): dat is ongeveer de kostprijs voor een tussendoortje van een merk (of aan een discountprijs), twee keer per week, gedurende een jaar. Dat is ook het bedrag dat kan bespaard worden door ouders wiens kinderen hun soep om 10u00 eten in plaats van ’s middags, twee keer per week gedurende een jaar.

AANSPOREN TOT DUURZAME VOEDING

Het experiment is begonnen in februari. Op het menu? Verse en seizoensgroenten gemixt in een soep van een twaalftal liter voor een gezonde en duurzame voeding op school. “Bij het brainstormen met de ouders wilden we aantrekkelijke en natuurlijke soepen promoten”, legt Marc Decastiau uit. “Met een bio soep was het budget te hoog opgelopen, dus hebben we de voorkeur gegeven aan lokale soepen met seizoensgroenten. ” In een 2e fase heeft de directie beslist om het 10- uurtje te bewaren maar wel bij de gebruikelijke traiteur te blijven zodat het geen extra kosten voor de ouders met zich meebrengt. Zo werkt de leverancier van de warme maaltijden de levering af vóór de speeltijd maar wel met twee verschillende verpakkingen (soep en maaltijd).

Wat de soep zelf betreft: de school dringt er bij de traiteur op aan dat ze verse en seizoensgroenten moet bevatten. “Hoewel dit niet altijd het geval is, blijven we er steeds op hameren. ” Ook brengt die oplossing geen extra kosten met zich mee voor de ouders, aangezien de kosten voor de soep in de prijs van de warme maaltijd en picknick inbegrepen zijn.

DE HOEVEELHEID AFVAL BEPERKEN

In hetzelfde elan wil de school de hoeveelheid afval gegenereerd door de verpakking van aparte snacks beperken. Om die doelstelling te bereiken wil ze investeren in herbruikbaar materiaal: een chalet, bekertjes met handvat, een kookpot en een opscheplepel. De voordelen? De eetzaal is niet bezet, het keukenmateriaal wordt niet opgeëist en de school rekent op de toezichthouders tijdens de speeltijd om ervoor te zorgen dat de soepbedeling goed verloopt. De soepbedeling zelf gebeurt door twee vrijwilligers.

Maar naast logistieke aspecten wil de school het gewicht van de vuilnisbakken beperken. “We hechten veel belang aan afvalbeperking en de soep om 10u00 is een middel om dat te bereiken”, legt de directeur uit die rekent op het aanstekelijke effect van het initiatief. Zo brengen de kinderen op de dag van het soepuurtje geen tussendoortje meer mee. Minder bekertjes en verpakkingen belanden in de vuilnisbakken van de school en de speelplaats blijft proper.

Hulp voor de scholen

  • Een groep ouders van leerlingen heeft een dossier ingediend naar aanleiding van een projectoproep van Leefmilieu Brussel.
  • Het in dat kader toegekende budget heeft de school de kans geboden een chalet te kopen, herbruikbaar materiaal (bekertjes, kookpan en opscheplepel) en soep voor één trimester.
  • Parallel kon de school rekenen op advies van de vzw Zonnebloem die scholen begeleidt bij de implementatie van dit soort projecten (www.tournesolzonnebloem.be).
  • Tijdens de dag georganiseerd door de vzw Zonnebloem, hebben de leerlingen een activiteit gevolgd rond moestuinen en hebben ze hun eigen soep bereid.

HET SOEPUURTJE UITBREIDEN NAAR DE HELE SCHOOL

Momenteel zijn het enkel de leerlingen van de 3e cyclus die smullen van de soep om 10u00, want dit proefproject was moeilijker te realiseren voor de kleuterklassen die minder autonoom zijn. Maar op termijn wil de school dit initiatief uitbreiden naar alle leerlingen, ook de kleuters. Dan moet er enkel nog een interne enquête gebeuren om de gerealiseerde besparingen preciezer te ramen… En de ouders voor te stellen dat geld te investeren in een soep met vergeten groenten en van hogere kwaliteit. In afwachting? Een flinke tas soep! Want de leerlingen vragen ernaar.

ÉTENDRE LA COLLA’SOUPE À TOUTE L’ÉCOLE

Actuellement, seuls les élèves du 3e cycle bénéficient de la soupe à 10h00, ce projet pilote étant plus compliqué à mettre en place pour les maternelles, moins autonomes. Mais à terme, l’école souhaite étendre cette initiative à tous les élèves, maternelles y compris. Reste encore à mener une enquête interne pour évaluer plus précisément les économies qu’elle engendrera… Et proposer aux parents de réinjecter cet argent dans une soupe aux saveurs d’antan et d’une qualité supérieure. En attendant ? A la soupe ! Car les élèves en redemandent.

Deel het project op
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on print
Share on email

Zoek een andere project

  • Per Thema

  • Per Niveau

  • Per Gemeente

  • Per trefwoord

Skip to content