Geluid op school: terugblik op een project 5 jaar later – Gatti de Gamond

20210615_154746

Projectgegevens

In 2016 werd de basisschool Gatti de Gamond begeleid door vzw Empreintes in het kader van het project geluid van Leefmilieu Brussel. Hun leerlingen sloegen de handen in elkaar om een prachtige tentoonstelling over geluid te maken. Vier weken lang kreeg de hele school de kans om de kenmerken van geluid te ontdekken dankzij wetenschappelijke experimenten, om een eigen gebarentaal te bedenken en zelfs om in een reuzenoor te gaan (Deze tentoonstelling kunt u hier opnieuw bewonderen).

In het verlengde van dit evenement kon elke klas stemmen over een actie die moest worden ondernomen om het lawaai in de school te beperken. Ze hadden de keuze tussen het geluiddicht maken van de lokalen, het aanbrengen van tennisballen onder de poten van de stoelen in de klas, het gebruik van placemats in de refter en de installatie van een DECIBEL-lokaal dat gewijd is aan de stilte. Dat laatste voorstel kreeg de meeste stemmen en wat denk je? 5 jaar later bestaat dat lokaal nog steeds!

Een moment van rust

Het DECIBEL-lokaal is een ruimte waar kinderen die zich willen afzonderen van het lawaai tijdens de pauzes tussen de lessen en de middagpauze terechtkunnen. Ze krijgen leesmateriaal, ontspanningssessies en gezelschapsspelletjes aangeboden of er worden verhaaltjes voorgelezen. Vincent Stefanutti, leerkracht in het 6e leerjaar, legt uit: “Het DECIBEL-lokaal biedt geluidscomfort een degenen die dat willen.” Volgens hem “is een moment van rust nuttig om (mentaal) weer de batterijen op te laden en klaar te zijn om met nieuwe, meer dynamische momenten om te gaan. Het zorgt ook voor afwisseling in de keuze van activiteiten. Het kind wordt zich ervan bewust dat er andere manieren zijn om zijn vrije tijd door te brengen, bijvoorbeeld door een ontspannende activiteit te beoefenen, wat op een school niet altijd vanzelfsprekend is”. Hij voegt er tot slot aan toe: “In de wereld van vandaag, waar alles zeer snel gaat – van de consumptie tot de overdaad aan informatie en activiteiten – zijn sessies om zich te ontspannen en naar binnen te richten meer dan welkom. De school moet dus ook iets in die trant aanbieden. Dit impliceert uiteraard een stille aanpak, zonder lawaai.”

Bovendien worden in sommige klassen nog steeds tennisballen gebruikt om het geluid van de stoelen op de vloer te verminderen. Een klein gebaar, maar eentje dat een groot verschil kan maken!

Tips

Op de vraag welk advies hij zou geven aan een school die haar akoestisch comfort wil verbeteren, zegt Vincent “dat het belangrijk is de plaatsen op te sporen waar het geluidsvolume qua intensiteit en frequentie tegen de grenswaarden aanzit en zich op deze plaatsen te concentreren en een passende oplossing te vinden. Vooraf is het van essentieel belang de leerlingen te sensibiliseren.”

U weet dus wat u te doen staat!

U kunt altijd tips vinden om u te helpen in het pedagogisch dossier dat Leefmilieu Brussel en de vzw Empreintes hebben uitgewerkt.

Deel het project op
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on print
Share on email

Zoek een andere project

  • Per Thema

  • Per Niveau

  • Per Gemeente

  • Per trefwoord

Skip to content