Een handdrogerfiets – Athénée Royal Alfred Verwée

19-IF_VALO_D--chets_Verwee_FR

Projectgegevens

Over het project

Een handdrogerfiets maken… Wat een gek idee! Wanneer de leerlingen van het Atheneum Alfred Verwée zich wagen aan een kringloopproject, is er geen rem op hun creativiteit.

Een handdrogerfiets voor de toiletten van de school: da’s pas een originele installatie! “Om de handen te drogen moet je samenwerken: iemand zet zich op de fiets en trapt, terwijl de andere de handen voor een draaiende schroef houdt! “, legt Esméralda uit de klas van het 1e middelbaar van het Atheneum Alfred Verwée, uit. Een 100% gerecycleerde “supermachine” om banden te smeden. Hier is het recept…

Een grappig en origineel kringloopproject!

 • Een kringloopproject opstarten mét creatieve bravoure
 • Objecten anders gebruiken dan gewoonlijk, om ze te assembleren, ze een nieuw leven te geven of een nieuwe functie uit te vinden (bv.: een handdroger-fiets)
 • Verder gaan dan pure schoolkennis door de mondelinge overdracht van knowhow te valoriseren (via de ervaring van winkeliers en bewoners van de wijk)
 • Leerrijke relaties opbouwen met de lokale gemeenschappen
 • Die knowhow valoriseren door hem voor te stellen aan anderen

Het verbruik van grondstoffen beperken door doe-het-zelf te stimuleren via een leuk project!

VERTREKKEN VAN DE CREATIVITEIT VAN DE LEERLINGEN

Gedurende drie maanden hebben een twintigtal leerlingen van het 1e middelbaar en drie leerkrachten wetenschappen en technologie nauw samengewerkt met La Foire aux SavoirFaire, een vzw die originele projecten voorstelt om minder te verbruiken door kringloop te valoriseren en door zich weer bewust te worden van de fabricageprocessen van goederen.

Het vertrekpunt van dit project? De wil om de creativiteit en de knowhow van de leerlingen in de kijker te stellen! “We wilden een nuttig object voor de school ontwerpen dat ons dagelijkse leven kon verbeteren. We hebben allerhande ideeën gelanceerd en zijn dan tot een stemming overgegaan. De idee van de handendroger heeft de meeste stemmen behaald! “, legt Djamila uit.

De klas heeft zich vervolgens vertrouwd gemaakt met de werking van een handendroger door een haardroger en een ventilator uiteen te halen in de klas. “Het was de bedoeling om de leerlingen met ideeën te laten komen om een originele handendroger te ontwerpen”, legt Damien Lesca, animator van de Foire aux Savoir-Faire, uit. “We wilden dat het ecologisch was en geen elektriciteit verbruikte”, werpt een leerling tussen. Vandaar de idee om het met brute spierkracht te doen…

“OUT-OF-THE-BOX” DENKEN EN VERBANDEN LEGGEN

De begeleider heeft dan aan de klas voorgesteld om naar de handelaars in de wijk te gaan. Het is Carlos, de eigenaar van Vélo-City, die zijn enthousiasme deelde met de leerlingen en ze heeft geadviseerd. “Wat is een fiets? ” “Hoe werkt hij? ” “Uit welke stukken bestaat hij? ” Genoeg stof om de interesse van de leerlingen te wekken en een eerste ervaring op te doen buiten de klasmuren!Daarna is de klas naar de werkplaats van de vzw CyCLO gegaan die onderdelen in voorraad heeft en fietsen opknapt. Ze heeft heel wat opgestoken van hun expertise in het domein. Ander hulpmiddel: La Poudrière, een onderneming met sociale inslag die een tweede leven wil geven aan ingezameld afval.

Door naar buiten te gaan hebben de leerlingen een antwoord gevonden op hun vragen, ze hebben hun standpunten getoetst, interacties geïdentificeerd tussen handelaars, de productie van een goed en de middelen die daarvoor nodig zijn, enz. “Het was een verrijkende ervaring om ze te sensibiliseren voor verspilling van natuurlijke bronnen en ze sommige vooroordelen over recuperatie te laten ontkrachten”, legt Mevrouw Van der Ham, leerkracht wetenschappen uit.

DOE-HET-ZELF

Opnieuw in de klas hebben de leerlingen de ervaring op het terrein in de praktijk omgezet. Ze hebben geleerd een wiel te monteren en te demonteren, een riem te naaien, metaal te zagen, elementen onderling vast te schroeven, maar ook op logische wijze te reageren op een technisch probleem. “De methode achter dit project is te werken met trial & error”, legt Damien Lesca uit.

“Waarom werkt dit systeem niet? ” “Wat zijn de alternatieve oplossingen? ” Een reeks vragen waar de leerlingen zich het hoofd over hebben gebroken en die ze hebben opgelost; het was de bedoeling ze meer autonoom te maken, hun knowhow aan te wakkeren en verder te gaan dan het passieve gebruik van producten en diensten. “Naast die opgedane knowhow konden we de link leggen met de in de klas behandelde begrippen, zoals het proces van verdamping en de verschillende magnetische en spierkrachten”, voegt Mevrouw Van der Ham nog toe.

Didactische middelen en bronnen

 • De vzw La Foire aux Savoir-Faire voor didactische ondersteuning en animaties in de klas in het kader van het programma “La culture à la classe” van de Franse Gemeenschapscommissie: http://foiresavoirfaire.org
 • De vzw CyCLO voor het gebruikte recuperatiemateriaal en het bezoek van de werkplaats: www.cyclo.org 
 • De vzw La Poudrière voor een sensibilisering rond verspilling en de terbeschikkingstelling van recuperatiemateriaal: www.ressources.be (> membres)
 • Vélo-City, een fietswinkel in Schaarbeek, voor technisch advies

“OP DE FIETS” TIJDENS DE OPENDEURDAGEN!

Eind april was de handdrogerfiets klaar voor een demonstratie tijdens de opendeurdagen van de school. “Alle leerlingen zullen weten hoe hem te gebruiken”, aldus een gelukkige Esméralda. Om die ervaring te delen heeft de klas zelfs een reeks informatieborden gemaakt met de verschillende etappes van het project. En dat is nog niet alles: “Ze zullen hun machine voorstellen tijdens de Foire aux Savoir-Faire”, aldus Damien Lesca. De leerlingen zijn verrukt: “We hebben beseft dat we in staat waren om die handdrogerfiets zelf te maken en we zijn al bezig om er meer te maken! ”

Recupereren, bezuinigen, samenwerken en trappen: op het Atheneum Alfred Verwée wordt handen drogen een daad van burgerzin!

Het project in beelden

Deel het project op
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on print
Share on email

Zoek een andere project

 • Per Thema

 • Per Niveau

 • Per Gemeente

 • Per trefwoord

Skip to content