Een ‘connected’ ecoteam – Institut des Dames de Marie

9-IF_VALO_Transversal_-Institut-des-Dames-de-Marie

Projectgegevens

Over het project

Nu het web en sociale netwerken dagelijkse realiteit zijn, gebruikt het ecoteam van het Institut des Dames de Marie (DDM) nieuwe technologieën om leerlingen te sensibiliseren tot eenvoudige milieuvriendelijke reflexen.

Maandag 13u00. Dit is het moment voor het DDM-ecoteam om te vergaderen. Om genoeg volk bijeen te krijgen worden alle communicatiemiddelen ingezet: de distributielijst (of mailing-list) van het ecoteam, de Facebook-pagina, het prikbord en zelfs de luidsprekers op school! “Communicatie is een van de specifieke kenmerken van ons ecoteam”, legt Thibault Dutoit, leerling van het zesde middelbaar, uit.

TWEE LEERKRACHTEN EN EEN OPVOEDER

In 2007 krijgt het plan om een ecoteam te vormen stilaan vorm. “De idee was afkomstig van een leerling die had gehoord over een milieugroep in de school. Omdat die niet meer bestond, heeft hij een project ingediend om leerlingen te sensibiliseren voor een betere levenskwaliteit in de school”, legt Anne-Catherine Calonne, leerkracht talen in het 5e en 6e middelbaar, uit. 

Een ecoteam, wat is dat?

“Ons ecoteam bestaat uit gemotiveerde leerlingen van alle jaren, twee leerkrachten en een opvoeder die de ambitie hebben de school wakker te schudden over kwesties rond ecologie. ” Thibault Dutoit, leerling van het 6e middelbaar.

Waarom deel uitmaken van een ecoteam?

“Het is een manier om zich in te zetten voor de school, zich nuttig te maken en een gemeenschappelijk doel te bereiken tijdens onze schoolloopbaan. ” (T.D.)Op dat moment was de lerares net aan de slag gegaan bij IDDM. “De directie heeft me voorgesteld om dit project te ondersteunen en ik heb die kans met beide handen gegrepen”, herinnert ze zich. Haar rol? De coördinatie van het team gedurende het jaar vlotter laten verlopen. Als vrijwilligster bereidt AnneCatherine Calonne twee uur per week de vergaderingen van het ecoteam voor, ze corrigeert de teksten verstuurd door de leerlingen voor de website, ze modereert de Facebook-pagina en ze centraliseert de informatie verstuurd door de partnerverenigingen van het ecoteam (bv.: Coren, GoodPlanet, Justice et Paix, enz.). Andere leden van het ecoteam: de leerlingen, een collega leerkracht van Anne-Catherine Calonne en een gemotiveerde opvoeder. “Maar het zijn de leerlingen die beslissen en in actie treden”, onderstreept Juf Calonne.

EEN TIENTAL VRIJWILLIGE LEERLINGEN

Aanvankelijk werden groene afgevaardigden aangesteld in de klassen. “Maar we stelden snel vast dat ze die rol met tegenzin vervulden.” Daarom besliste de school om met een ecoteam dat bestaat uit vrijwilligers te werken. Die spelen dan een rol als tussenpersoon in de klassen. Dit jaar heeft elke graad minstens één leerling die deelneemt aan de vergaderingen, voorstellen doet en de boodschap overbrengt in de klassen wanneer een actie is gepland.

Onder hen Thibault Dutoit, leerling van het 6e middelbaar: hij zet zich sinds het eerste jaar middelbaar in voor het ecoteam. Hij is de centrale schakel van het ecoteam en heeft een blog, een filmpje en een website gemaakt voor de continuïteit van de acties en de visibiliteit van de groep. “Elk jaar komen er leerlingen bij en vallen er weer af: we hadden dus ondersteunend materiaal nodig dat blijvend was”, legt hij uit. In het begin onderhield het ecoteam een blog. Twee jaar later heeft Thibault de inhoud ervan overgebracht naar een website. “In zes jaar tijd is het ecoteam enorm geëvolueerd, want in het begin dachten de leerlingen dat wij enkel bezig waren met het sorteren van afval! ”

OMKADERING EN COÖRDINATIE

Fotogalerij, video’s, resultaten van een klassenwedstrijd, kalender van de vergaderingen en komende activiteiten, artikels verbonden met leefmilieu… De website wordt regelmatig geactualiseerd met informatie over uitgevoerde en geplande acties. “De leerlingen stimuleren de leerkrachten om zichzelf in vraag te stellen en te evolueren in hun manier van communiceren”, merkt Anne-Catherine Calonne op. Toch is de omkadering van leerkrachten en een opvoeder noodzakelijk. “De jongeren worden langs alle kanten aangesproken en weten soms niet meer wat ze eerst moeten doen”, merkt de lerares op.

Om al dat moois in goede banen te leiden wordt elke twee weken een vergadering gepland en iedereen is vrij om deel te nemen aan de geprogrammeerde acties afhankelijk van zijn tijdsgebruik. “In het begin besteedde ik ongeveer anderhalf uur per maand aan het ecoteam, maar vandaag is dat wat minder. Want ik heb geleerd om efficiënter en sneller te zijn”, analyseert een leerling.

ACTIES DIE BLIJVEN HANGEN

Elk jaar organiseert het ecoteam minimaal drie of vier acties. Die worden gevoerd tijdens de speeltijd, op een bepaalde dag of tijdens een bepaalde periode. “Niet interfereren met de lessen is een manier om ervoor te zorgen dat de organisatie in handen van de leerlingen blijft”, legt Thibault uit.

Bij de belangrijkste acties neemt de school deel aan de campagne “Jongeren keren het klimaat”. Zo volgt het ecoteam de actiekalender van GoodPlanet, maar past die aan volgens de eigen voorkeur. “Onze acties zijn vaak symbolisch, want we willen vooral dat het blijft hangen”, legt Thibault uit. In november 2012 hebben de leden van het ecoteam een ophaling van oude gsm’s georganiseerd. Om de school te sensibiliseren hebben ze zich verkleed in veiligheidsagenten en hielden ze de leerlingen tegen bij het binnengaan van de school. “We hebben ze gevraagd om hun gsm te laten zien en hebben ze de oorsprong uitgelegd van coltan, een erts gebruikt bij de fabricage ervan”, herinnert Aymeric Barbason, leerling uit het eerste middelbaar, zich. De bedoeling? Verder gaan dan enkel “vervuiling” en “recycling” door de vinger te leggen op sociale problemen (arbeidsomstandigheden, fluctuerende prijzen, enz.) veroorzaakt door de exploitatie van dit erts in de Afrikaanse landen.

CONCRETE RESULTATEN

De belangrijkste realisaties van het ecoteam? De installatie van waterfonteinen in de school, een efficiënt systeem voor het sorteren van afval, het weghalen van automaten met frisdrank, het gebruik van recto/verso papier, verkoopverbod van vieruurtjes op basis van palmolie, verkoop van appelen bij het onthaal, installatie van vensters met dubbele beglazing en thermostatische kranen…” En dit alles dankzij onze lobbying en de samenwerking met de directie”, besluit Anne-Catherine Calonne. Nu wil het ecoteam een project ondersteunen voor duurzame voeding in de eetzaal. Een uitdaging van formaat die gepland is vanaf september 2013. Klaar? Start!

Het project in beelden

Stilte, we draaien!

Elk jaar rekruteert het DDM ecoteam nieuwe leden. Wat staat er dit jaar op het programma? Een filmpje gemaakt door het ecoteam dat werd vertoond aan de hele school bij het begin van het schooljaar. “Met dit filmpje hebben we onmiddellijk begrepen welk soort acties gevoerd werden door het ecoteam en kregen we zin om ook ons steentje bij te dragen”, leggen Alicia en Audrey, leerlingen uit het 1e middelbaar, uit.

Deel het project op
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on print
Share on email

Zoek een andere project

  • Per Thema

  • Per Niveau

  • Per Gemeente

  • Per trefwoord

Skip to content