Ecol’eau : een jaar lang water – Institut Christ Roi

35 IF_VALO_Eau_Christ Roi_photo

Projectgegevens

Over het project

De hele school in het waterthema onderdompelen, er heel het jaar lang rond werken in alle klassen, van het eerste tot het zesde: opzet geslaagd aan het Institut Christ-Roi in Laken!

Nauwelijks hebben we de deur van de gang naar de verschillende klassen opengeduwd en daar is het al: het alomtegenwoordige water aan het Institut Christ-Roi in Laken! Affiches, foto’s, tekeningen, waterdruppels met info … Boodschappen en sporen die allemaal getuigen van de vele activiteiten die de 430 leerlingen van de school door het jaar hebben gedaan. Het project gaat evenwel verder terug dan gisteren!De school was immers, aldus de leerkrachten van de “Ecol’oh” -de stuwende groep achter het project- reeds verscheidene jaren actief op het vlak van preventie en afvalsortering: “We hebben waterfonteinen geïnstalleerd, drankbrikjes verboden, kruiken en bekertjes ter beschikking gesteld en zelfs een rommelmarkt georganiseerd! Maar het project liep op zijn laatste pootjes.” De groep die bestond uit leraars uit alle graden en één allround leerkracht (leraar lichamelijke opvoeding) is dan op zoek gegaan naar een opleiding in milieueducatie. Zo maakten ze kennis met Christophe Vermonden, pedagogisch adviseur bij het SEGEC (Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique) en opleider in milieueducatie.

ALLE LEERKRACHTEN MOTIVEREN

Na twee dagen opleiding met Christophe trok de groep “Ecol’oh” het schoolproject breder tot het thema water en werd het een “Ecol’eau”-groep. Vervolgens dienden ze een kandidaatsdossier voor een projectoproep in de categorie “afvalpreventie” bij Leefmilieu Brussel in. Binnen de projectopstart vormde het meekrijgen van alle leerkrachten één van de scharniermomenten. Hiervoor organiseerden de Ecol’eau-ers voor al hun collega’s, op de laatste pedagogische studiedag in mei, een waterontdekkingsnamiddag.

Met de goedkeuring van onze directrice hadden we verschillende ateliers in elkaar gestoken om hen te wijzen op de verschillende facetten van het waterthema en de verschillende manieren om er met leerlingen toegang toe te krijgen, ongeacht het niveau”, geeft een leerkracht van het 2de leerjaar mee. Sporenspel op zoek naar water op school, waterbar, ontdekking van leermiddelen over water, vragenlijst over waterverbruik op school, voorstelling van schoolse vaardigheden rond het thema en van het door Leefmilieu Brussel goedgekeurde project. “Deze activiteiten concreet meemaken als leerkracht sloeg aan en zorgde ervoor dat ze ze achteraf gemakkelijk met hun leerlingen over konden doen.” Zowel ludieke als instructieve activiteiten die alle leraren overtuigden om een duik te wagen!

EEN GEVARIEERD, A LA CARTE JAARPROGRAMMA

Van bij aanvang van het schooljaar ging het project van start! Sindsdien krijgen we om de twee maand een andere kijk op water. Water en solidariteit, water en gezondheid, water en kunst, water en wetenschappen, waterverbruik en -verspilling … Genoeg om een heel jaar lang inspiratie op te doen! De eerste ouderavond of de viering van het nieuwe schooljaar, elk voorwendsel is goed om over water te praten. In de gangen vond de GoodPlanet-fototentoonstelling plaats. Een oudere en een jongere leerling bezoeken samen de tentoonstelling en vertellen wat ze van de foto’s vinden. Terug in de klas werkt elke leerkracht op zijn manier aan het thema (vakantiefoto’s met water erop, brainstorming over het woord “water”, zoeken naar documentatie, …).

“De uitwerking van dit thematische programma diende als leidraad bij het jaarprogramma en als springplank voor de leerkrachten”, vertelt een andere leraar. “Slechts bepaalde activiteiten waren verplicht, zoals het bezoek aan de tentoonstelling en aan de “waterbar”, de deelname aan de februarishow en de wetenschapsdag. Voor het overige stond het iedereen vrij om al dan niet mee te doen.”

De succesfactoren van het Ecol’eau-project

Er werd wel degelijk meegedaan. Door Laurent Geissmann (referentiepersoon sinds de projectoproep van Leefmilieu Brussel) werden de leerlingen van de 3 klassen van het 6de vergast op animatieactiviteiten rond kraantjeswater, waar het vandaan komt en hoeveel het kost. Vervolgens gingen ze in alle klassen langs om uit te leggen wat ze geleerd hadden en te sensibiliseren voor het gebruik van een drinkbus. Anderen maakten ook wijkparcoursen, voor de leerlingen van het 1ste en het 2de. Bedoeling was om in de wijk op ontdekking, op zoek naar sporen van water  (fontein, vijver, watertoren, riolering) te gaan.

De klassen van het 5de namen dan weer bij alle leerlingen een grote enquête af over de verbruikte drankjes en hun verpakkingen. Uit de resultaten bleek dat meer dan de helft van de leerlingen al een drinkbus gebruikten. Voor de leerlingen die er geen hadden, kwam er een voorstel voor een gegroepeerde aankoop. In het 4de kwam het thema aan bod in verband met boeken: Wat vertelt de omslag ons? Waar vinden we informatie in een boek? Wat vertellen boeken ons over water? In het 1ste en 2de leerjaar gaf theatergroep Zanni een voorstelling van “Goutte d’eau” en liet daarmee op poëtische manier kennismaken met het kostbare water.Dat is echter nog niet alles. In januari en februari bereidden alle 18 klassen van het 1ste tot het 6de de schoolvoorstelling “Au fil de l’eau … la croisière s’amuse” voor. Twee dagen feest op het einde van februari om één brok creativiteit en vindingrijkheid rond water voor te stellen. Een evenement dat de zaal tot aan de nok vulde! In december was er ook nog de waterbar, waar alle leerlingen blind water mochten proeven. Alsook verscheidene klasboottochtjes op het kanaal, animatieactiviteiten van Cap Sciences, een bezoek aan het water- en fonteinmuseum en PASS, een partnerschap met een ngo om de bouw van een dam in Burkina Fasso te financieren, …

EN DAARNA?

Bij de opendeurdag zal er op het jaar teruggeblikt worden. Al deze sporen zullen ook nog voor het volgende schooljaar van pas komen. Om voor continuïteit te zorgen zullen de toekomstige leerlingen van het 6de het volledige project immers voorstellen aan de nieuwe leerlingen van het 1ste. Drinkbussen zullen voor alle leerlingen verplicht worden en het water zal ook op de themaklassen in het zonnetje staan. Tot slot wordt er momenteel nog een taak van wakerbewaker bekeken, om verspilling en eventuele lekken op te sporen. In deze overvloedig creatieve school zal het project niet gemakkelijk op droog zaad komen te zitten!

Deel het project op
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on print
Share on email

Zoek een andere project

  • Per Thema

  • Per Niveau

  • Per Gemeente

  • Per trefwoord

Skip to content