De ster van het Atheneum Charles Janssens – Athénée Charles Janssens

8-IF_VALO_Label_CharlesJanssens_FR

Projectgegevens

Over het project

Het Atheneum Charles Janssens (ACJ) kreeg het label “ecodynamische onderneming” toegekend. Beter nog: de school kreeg een ster! Dat is een erkenning die leerkrachten en leerlingen motiveert om de handen in elkaar te slaan en hun acties nog een versnelling hoger te schakelen.

“Werken met een gemeenschappelijk doel en de hele school bewust maken met eenvoudige milieuvriendelijke ingrepen: daarvoor staat volgens mij het label ecodynamische onderneming dat mijn school behaalde”, legt Gaëlle, ecoafgevaardigde in het 6e jaar van het ACJ, uit. De bedoeling van dit label? De goede praktijken voor milieubeheer ingevoerd in de school formaliseren, de implementatie van een systeem voor milieubeheer in de school bevorderen en de uitdagingen van duurzame ontwikkeling integreren in de lessen en activiteiten voor de leerlingen.

AUDIT VAN DE SCHOOL EN OPMAAK VAN EEN ACTIEPLAN

“Het is de VZW Coren die drie jaar voordien methodologische hulp kwam geven aan de school”, herinnert Candice Lenoble, leerkracht Frans en coördinatrice van het team eco-afgevaardigden, zich. Gedurende verscheidene maanden heeft het “label”- team, dat bestond uit eco-afgevaardigden en leerkrachten ingezet voor dit project, een milieuaudit uitgevoerd van de school. Gecoacht door Coren hebben ze de consumpties en de impact ervan geëvalueerd via een reeks metingen en waarnemingen. “Het was pedagogisch zeer interessant voor de leerlingen die hun waarnemingen op het terrein vertaald zagen in statistieken”, legt Candice Lenoble uit. Daarna is een actieplan uitgewerkt op basis van cijfergegevens dat werd opgenomen in het kandidatuursdossier van de school.

 

Het label “ecodynamische onderneming”, wat is dat?

Dat is een officiële erkenning die wil aanzetten tot het implementeren van een systeem voor milieubeheer (QMS), aangepast aan de realiteit op het terrein van elk type instellingen en gemeenschappen (waaronder scholen); drie sterren is het hoogste erkenningsniveau.

Instellingen die een school kunnen inlichten over en begeleiden bij het behalen van het label

GELEIDELIJK VOORUIT EN BESTAANDE ZAKEN CONSOLIDEREN

Concreet hebben de acties voorgesteld voor de labeltoekenning ACJ de kans gegeven om ingrepen die al ingevoerd werden in de school te valoriseren en te verstevigen. Denk maar aan de selectieve afvalinzameling ingevoerd sinds 1996, het uitlenen van boeken, een schoolvervoersplan met een veilige stalling voor fietsen, enz. De school heeft zich ook geëngageerd om de geleidelijke renovatie verder te zetten van de lokalen die enkele jaren voordien was ingezet (isolatie, plaatsen van warmte-isolatoren, geleidelijke conformiteit van de elektrische installatie die belangrijke besparingen opbracht dankzij een systeem met schrikverlichting, geluidsdemping van de gangen om het leefcomfort te verbeteren, enz.) en integreert nu ook de uitdagingen van duurzame ontwikkeling in de activiteiten voor de leerlingen (bezoeken aan tentoonstellingen zoals SOS Aarde, Het is onze Aarde, acties ten voordele van Haïti, reizen en uitwisselingen met Benin, enz.).

In januari 2012 ontving de school het label “ecodynamische onderneming” en een ster. “Nu is het aan ons om te tonen dat we actief blijven”, legt Candice Lenoble uit. In dat kader worden twee types projecten geïmplementeerd in de school: de projecten gevoerd in en door de klassen, en de projecten voorgesteld door het “label”-team in de hele school.

THEMA- EN CREATIEVE PROJECTEN

2013 was het jaar van de duurzame voeding. Om de school te sensibiliseren voor deze zaak hebben de eco-afgevaardigden een opleidingsdag gevolgd die georganiseerd was door zeven leerkrachten met interesse voor dit thema. Op het programma: het touwtjesspel (gemaakt door Quinoa), een presentatie over duurzame voeding (voorgesteld door een leerkracht wetenschappen) en een animatie over de voedselpiramide (georganiseerd door de verpleegsters van de school). Aan het eind van deze dag kregen de eco-afgevaardigden de gelegenheid om kennis te maken en een reeks concrete projecten voor te stellen.

Enkele projecten die het dit jaar haalden: een “Harlem Shake” (videoclip) met een vijftigtal leerlingen (van het 1e tot het 6e middelbaar) die in maffe kostuums dansen en de leerlingen vragen om minder vlees te verbruiken; een vertoning van een film-documentaire “Love MEAT Tender” in aanwezigheid van de maker; een campagne met schokkende beelden over de veeteelt en een reeks andere projecten die op til zijn, zoals de organisatie van een bio avondmaal of de installatie van basketbalringen boven de sorteerbakken.

LEERKRACHTEN OVERTUIGEN OM MEE TE WERKEN

Naast die talrijke projecten biedt dit label dat het Atheneum behaalde, de leerkrachten de kans een brug te slaan tussen de lessen onderling. “Vóór dit label waren de leerkrachten elk in hun eigen wereldje actief en was er geen gemeenschappelijke energie”, aldus Candice Lenoble. Momenteel biedt dit label aan de leerkracht boekhouding de kans om een minionderneming op te starten voor de verkoop van biologische appelen in het kader van de technische lesmaterie. Ook andere leerkrachten kunnen hun lessen verdiepen in functie van hun vak.

COMMUNICEREN

Dit labelverhaal vraagt wel coördinatie en tijd. Bij de struikelblokken: het aantal leerlingen (1300) en leerkrachten (170) want de motivatie van de troepen verzwakt vlugger bij die aantallen. Verder vraagt het communiceren rond dit project tijd en moeite (vrijwilligerswerk).

Bij de verkende en/of gestarte opties: een leerkracht nam het initiatief om pedagogische fiches op te maken (over duurzame voeding) voor zijn collega’s, terwijl het labelteam elke eerste maandag van de maand met de eco-afgevaardigden wil vergaderen en een specifiek prikbord wil voorzien voor projecten onder dit label met een foto ervan.

Een label dat de eco-afgevaardigden samen beheren

Een eco-afgevaardigde is een aanspreekpuntleerling (vrijwilliger, verkozen door de leerlingen van de klas, of aangesteld) voor vragen die te maken hebben met leefmilieu in de school.

De eco-afgevaardigden

  • volgen een opleiding in het begin (of in de loop van) het schooljaar
  • engageren zich voor projecten die tijdens die opleiding zijn aangevat
  • nemen actief deel aan vergaderingen van ecoafgevaardigden
  • ontwikkelen projecten in overleg en op doordachte wijze
  • houden hun klassen op de hoogte van het verloop van de projecten
  • nemen deel aan de sensibilisering van leerlingen voor de uitdagingen verbonden met leefmilieu

“Via die verschillende acties willen we iedereen eraan herinneren dat het Atheneum Charles Janssens een ecodynamische onderneming is, dat het die onderscheiding verdient en alle partijen op school, ook de leerlingen, de school moeten helpen om het label te behouden! “, besluit de prefect. Een uitdaging die we samen moeten aanpakken!

Deel het project op
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on print
Share on email

Zoek een andere project

  • Per Thema

  • Per Niveau

  • Per Gemeente

  • Per trefwoord

Skip to content