De kleine tuiniersbrigade – Les Servites de Marie van het Collège Saint-Pierre

Over het project

De school Les Servites de Marie van het Collège Saint-Pierre ligt aan de rand van Brussel. De omgeving is ideaal voor een schoolproject dicht bij de natuur en met respect voor het leefmilieu.

Dankzij de dynamiek van het pedagogische team lopen er in de kleuter- en lagere school tal van projecten en concrete acties om meer betekenis te geven aan wat ze leren. Het onderwijzend personeel krijgt de volledige steun van de directie, want die gaf het milieu een centrale plaats in haar pedagogisch project.

Het project

Om de uitvoering van het project te vergemakkelijken, krijgt elk niveau zijn eigen lessenpakket. Bij het begin van het schooljaar, kiezen de leerkrachten een thema dat de rode draad wordt doorheen het jaar. Daarnaast worden zij het aanspreekpunt voor dat specifieke thema. Elke klas wordt vertegenwoordigd door een totem en een mascotte, van de onthaalklas tot het zesde leerjaar: vogels, bijen, boomgaard en fruit, konijnen, bomen, moestuin en vijver, compost en afval, kippen en energie op school.

Extra troeven

Enkele verenigingen van buiten de school – zoals Coren dat het Eco-Schools-label voor de Franstalige scholen coördineert, Natagora en Sun for School – zijn een grote hulp bij een aantal specifiekere thema’s. Ook de ouders worden aangemoedigd om hun steentje bij te dragen als zij via hun opleiding of beroep hun expertise in een bepaald domein kunnen delen. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de bijenkorven en de honingoogst. Françoise Wésel, leerkracht lichamelijke opvoeding en initiatiefneemster van het project Eco-Schools, vertelt: “Een van de moeilijkheden bij de start van het project, is iedereen betrekken bij het proces. Om ervoor te zorgen dat het project ook echt werkt, moeten we de krachten bundelen en de sterktes van elk individu naar waarde schatten om het voortbestaan van het project te garanderen. Dat is ook de reden waarom een label een extra troef is. Via een label zetten we de acties waar iedereen zich elke dag opnieuw voor inzet in de kijker.”

De kleine tuiniersbrigade

Drie middagen per week en elke woensdagnamiddag onderhoudt en verfraait een ‘kleine tuiniersbrigade’ het pedagogische park dat centraal ligt op het schooldomein. De brigade bestaat uit een dertigtal leerlingen die je herkent aan hun groene sjaaltje en voert allerlei werken uit, zoals nestkastjes en voederbakjes bouwen, de groene plekjes verfraaien enz. In de moestuin heeft elke klas een eigen lapje grond. In de gang van de school hangt een plan en een seizoenskalender met de belangrijkste momenten zoals zaaien, onderhoud en oogsten.

De leerlingen nemen op vrijwillige basis deel aan de brigade en er is ook een meter- en petersysteem tussen de oudste en de jongste leerlingen. Dat zorgt voor harmonie en samenhorigheid in de groep. “’Leren dienen, dienen om te groeien’ is trouwens ook de slogan van onze school”, vertelt de coördinatrice van Eco-Schools. “Het is echt een plezier om te zien hoe ze elkaar helpen en hoe de natuur hen verwondert doorheen de seizoenen. Ze bloeien helemaal open omdat hun zintuigen worden geprikkeld en ze worden ook steeds zelfstandiger. Ze vinden het geweldig om te knutselen of met de planten bezig te zijn, of om bloemen, groenten en fruit te zien groeien en daarna op te eten. De echte leerschool van het leven!”

Eerst planten en dan de oogst gebruiken … Op naar de pedagogische keuken om al dat lekkers te proeven. In deze school wordt immers aan alles gedacht om de kinderen de mogelijkheid te bieden om alles wat ze hebben geleerd ook echt in de praktijk te brengen, volgens het ritme van de natuur.

Het project in beelden

Artikel geschreven door Réseau IDée.

Deel het project op
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on print
Share on email

Zoek een andere project

  • Per Thema

  • Per Niveau

  • Per Gemeente

  • Per trefwoord

Skip to content