Over het project

Workshop nr. 1: De bij

Leerlingen van het 1e tot het 5e presenteren hun werk over de bij, zijn rol en zijn vijanden. Hoe kan zo’n klein insect tot 35% bijdragen tot onze voeding? Dankzij een pedagogisch bijenkorf op ware grootte begrijpt u de gestructureerde organisatie van een korf.

Daarnaast maken de studenten je bewust van de acties die iedereen kan ondernemen om deze soort te beschermen. Kunt u het onderscheid maken tussen de Europese en de Aziatische hoornplaat? Beide vijanden van de bij!

Workshop n°2: Kwaliteit in de lokale waterlopen

De groep biotechnologie (4de secundair onderwijs) leerde om de waterkwaliteit te bepalen door het uitvoeren van chemische tests en door het leren identificeren van de ongewervelden in het water. Ze zullen je laten zien hoe je hen kunt herkennen en een ‘score’ van de waterkwaliteit kunt krijgen. Met hun maquette maken ze u bewust van de verschillende bronnen van vervuiling in beken en de mogelijke oplossingen. Door de verbetering van de waterkwaliteit wordt de biodiversiteit behouden en het water op natuurlijke wijze gezuiverd!

De Lycée Français stelde een kort toneelstuk voor over de Zinne, de lokale munt van Brussel.