Operatie Re-creatie: Ecole communale 14 La Flûte enchantée » Bubble

Operatie Re-creatie: Ecole communale 14 La Flûte enchantée

 Lagere school – 311 leerlingen
 Toverfluitstraat 30, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
 Inrichtende macht:  Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek

Het doel van Operatie Re-creatie is om speelplaatsen om te vormen tot gemengde en kwaliteitsvolle natuurlijke speel- en ontspanningsruimten en tegelijkertijd een verkoelende groene plek in de wijk te brengen.

De “école communale n°14 La Flûte enchantée” is een van de 20 geselecteerde Brusselse scholen.

Meer over het project Operatie Re-creatie.

Bekijk hieronder het verloop van het project van deze school.

Cour Flûte enchantée4
Voortgang van het project
Ontwerp > bestelling van de werken 30%
Operatie Re-creatie_tijdlijn_bubble
Projectplanning

Deze school wordt begeleid door een consortium bestaande uit het architectenbureau AAC Architecture, de studio voor landschapsarchitectuur en stedenbouw Atelier Caneva-s, het design- en ontwikkelingsbureau OSMOS Network en het studie- en adviesbureau ARIES consultants, in opdracht van Leefmilieu Brussel. 

Nieuwsfeed

Oktober 2022: het plan van de toekomstige speelplaats is afgerond!

Maart 2022: Bijeenkomst volwassenen: een visie die samenvalt met de verlangens van de kinderen

Bij de keuze van bomen is het beter inheemse soorten te kiezen, die beter bestand zijn tegen kou en ziekten en meer voeding bieden voor insecten en vogels

Alix Lauvergnat, animateur de l'asbl Tournesol-Zonnebloem

DE RUIMTE OPTIMALISEREN EN DE NATUUR VALORISEREN, VOOR HET WELBEVINDEN VAN ALLEN

Na de bewustmakingsdag in februari met de kinderen kwam een tiental volwassenen bijeen op de speelplaats om ideeën en wensen voor het project uit te wisselen. Dit bood de animatoren de kans om de te herinneren aan de kernpunten van Operatie Re-creatie: vergroening van de speelplaatsen om de klimaatverandering tegen te gaan, de biodiversiteit te bevorderen en het risico op overstromingen te verkleinen.

Diagnose ter plaatse om de ideale speelplaats bij elkaar te dromen

De groep verkent de speelplaats om de sterke punten en de beperkingen van de huidige ruimte vast te stellen:

“De speelplaats is wat triest, met veel beton.”

“De trappen zijn gevaarlijk en glibberig als het regent.”

“Kinderen hebben de neiging zich in afgelegen hoeken te verstoppen, er zijn weinig plaatsen om zich af te zonderen.”

“De moestuin is niet erg zichtbaar vanaf het schoolplein, wat jammer is.”

“Sommige ruimten worden niet veel gebruikt.”

Om zich de ideale speelplaats voor te stellen, worden inspirerende beelden aan de deelnemers voorgelegd. Dat bood de kans om hen aan het denken te zetten over inrichting en om prioriteiten te stellen m.b.t. de conclusies van de diagnose.

Sport en evenwichtsspelletjes

Om psychomotorische activiteiten aan te moedigen, dromen de deelnemers ervan houten spelen, evenwichtsspellen en klimzones te installeren. Bovendien zouden zij graag sportterreinen willen aanleggen, afgebakend met bomen en planten om aparte ruimten te hebben, kleine voetbaldoelen, een basketbalbord en een stepparcours, om ongelukken te voorkomen als het alle kanten op gaat… Ze zouden ook graag waterspelen willen aanleggen en, waarom niet, een rivier en een drinkwaterfontein.

Een plaats van rust en natuur

De groep denkt ook na over de ontwikkeling van stille ruimten, een leesruimte, een boomhut en een andere hut op de speelplaats. Hij stelt zich groengevels voor, alsook een meer gebruikte en zichtbare moestuin, en bomen om schaduw te geven op de speelplaats. “En waarom geen palmboom? ”, vraagt een deelnemer. “Het is beter om inheemse soorten te kiezen, die beter bestand zijn tegen kou en ziekten en meer voedsel bieden aan insecten en vogels,” verduidelijkt Alix, animator van Tournesol-Zonnebloem. Al deze ideeën lijken samen te vallen met de visie van de kinderen, die dromen van een speelplaats met een combinatie van sportzones en rustige zones, speelzones ‘om te schommelen’, boomzones, een boomhut, een drinkfontein, en ruimtes om de natuur en de bloemen te observeren, …

Na de sessie geeft iedereen blijk van haar of zijn enthousiasme en motivatie voor het project, en van zijn gretigheid om de nieuwe speelplaats te ontdekken waaraan hij met veel plezier zijn steentje bijdraagt!

Februari 2022: Bewustmakingsdag met de kinderen, om de speelplaats van morgen bij elkaar te dromen.

We willen graag twee bankjes rond de boom om naar de dieren in de vijver te kijken.

Amina, élève de 6ème primaire

Dieren op de speelplaats? Daar zijn we het allemaal mee eens!

Noé, élève de 3ème primaire

EEN PROJECT OM WEER IN CONTACT TE KOMEN MET DE NATUUR

De school ‘La Flûte enchantée’ heeft nu een speelplaats die niet erg ruim is voor de 311 leerlingen en die als ‘triest en saai’ wordt ervaren. Het vergroeningsproject is een gelegenheid om na te denken over een meer geschikte ruimte voor buiten spelen, stilte en leertijd. Vandaag hebben de ambassadeurs, in de leeftijd van 7 tot 12 jaar, de opdracht om de wensen van hun klasgenoten door te geven!

Zeer gemotiveerd om zich de droomspeelplaats voor te stellen

Elke klas ontwikkelde een eigen model van de ideale speelplaats, waarbij pictogrammen werden gebruikt om het soort voorziening te symboliseren: plaatsen om te zitten of te ontspannen, natuurhoeken om biodiversiteit aan te trekken, speel- of sportzones, waterpartijen, kunsthoeken. Na hun project te hebben voorgesteld en hun wensen te hebben gedeeld, zullen de deelnemers het eens moeten worden over een gezamenlijk project.

Pictogrammen en bonen

‘s Middags krijgt elk kind 3 gouden bonen en de pictogramstickers. Aan elk pictogram is een kostprijs verbonden (van 1 tot 3 bonen). Die waarde hangt af van de kostprijs en de ecologische impact. Een inrichting die de ontwikkeling van de biodiversiteit bevordert, is minder duur. De kinderen moeten een voorstel doen voor de inrichting van de speelplaats op basis van hun bonenbudget.

Verdeeld in groepjes van 4 maken zij afspraken over de keuze van de infrastructuur, rekening houdend met de wensen van de leerlingen in hun klas. “We kunnen hier wilde bloemen planten, dat kost maar één boon! Is iedereen het daarmee eens?”, vraagt Ritaje. “De waterfontein is geweldig in de zomer!”, zegt Nina. “Ze kost wel 3 bonen, maar ze is zo leuk!”, zegt Rania.

Elk kind heeft argumenten om zijn of haar keuzes te ondersteunen en anderen te overtuigen. “Een fruitboom is goed als iemand geen brooddoos bij zich heeft! ”, roept Noah uit. “Wil jij een muurschildering? ”, “Wow, ja!”. Glunderend zien de kinderen zichzelf al op hun ideale speelplaats. “Ik zou daar graag gaan zitten om rustig naar de kikkers in de vijver te kijken”, zegt Lina.

Verbinden met de natuur

De speelplaats ligt naast het Scheutbospark. Een perfecte omgeving om de natuur te integreren in het educatieve project. Om het plan met ieders voorstellen af te ronden, moet elke groep 4 pictogrammen kiezen van infrastructuur die ze absoluut willen behouden, en zorgen voor een evenwicht tussen de door iedereen gewenste inrichting. “Waar komt de boomhut? Waarom niet bij het Scheutbos om er de natuur te observeren?” stelt Amina voor. De voorstellen stromen binnen om dit mooie collectieve project vorm te geven!

Werkdocumenten

Technische diagnose
Technische diagnose
Plan van de leerlingen
Plan van de leerlingen
Plan van de volwassenen
Plan van de volwassenen
Wensen
Samenvatting van de wensen
Programmatieplan
Programmatieplan
Prioritering
Prioritering

Fotogalerij

Bespreking en selectie van inrichtingsmogelijkheden voor de toekomstige speelplaats

Tekeningen en modellen gemaakt op initiatief van de school

De huidige speelplaats

Artikel geschreven door Bee-Com Dies – Magali Ronsmans.   ©Foto’s: Bénédicte Maindiaux

Skip to content