HET NIEUWE SCHOOLJAAR BEGINT OOK BIJ BELEXPO!

BELEXPO opent de deuren opnieuw en maakt het zich op om u en uw klassen opnieuw te verwelkomen, na reservering en met naleving van de gezondheidsmaatregelen. Nieuw dit jaar : de formule “schoolabonnement”, die wordt aangeboden tegen de prijs van 100 euro, waardoor een onbeperkt aantal klassen BELEXPO kunnen bezoeken gedurende de 365 dagen die volgen op de aankoop van het abonnement. 

Interesse? Reserveer uw bezoek via www.belexpo.brussels of neem contact met ons op via info@belexpo.brussels of op 0485 20 25 00.

Noot voor het secundair: In afwachting van een versoepeling rond extra-murosactiviteiten, blijft BELEXPO openstaan voor inschrijvingen en staat het klaar om u te verwelkomen zodra de situatie dit toelaat.

De inhoudelijke elementen die door BELEXPO worden voorgesteld (zich op een milieuvriendelijke manier verplaatsen, consumeren, eten, wonen,… in de stad van morgen) vormen in deze crisisperiode meer dan ooit waardevolle tools om samen met uw klassen na te denken over de transitie.

Skip to content