Opleiding en schoolbezoek ‘Composteren op school’

Hoe een compost opstarten en onderhouden op school?

Het Koninklijk Instituut Woluwe heeft een goed draaiende compostwerking en toonde ons hoe ze dat doen. Tinneke van Worms vzw gaf via een powerpointpresentatie eerst concrete informatie en nuttige uitleg over de verschillende composttechnieken. Daarna gingen we zelf aan de slag en kregen we een rondleiding op de school zelf en bezochten we de verschillende composteerhoeken. De ervaren compostmeester (en vroegere opvoedster op de school) Annemie Drabs toonde ons de kneepjes van het vak hoe je het best kan composteren in een schoolomgeving. Daarnaast was er tijd voor uitwisseling van ervaringen met andere collega’s en dit onder een stralende zon!

Meer info over:

Technische info rond composteren 

Pedagogische tools, of animaties rond composteren

En nog enkele tips over “Hoe de collega’s en kinderen betrekken bij het composteren”:

–  Stel een groepje verantwoordelijken aan die gemotiveerd zijn voor het opstarten van de compost, die hierover kunnen samenkomen en die zullen zorgen voor het opvolgen van het onderhoud (leerkrachten, ouders, conciërge, tuinman…)
– Zorg dat de compost een deel uit maakt van de school. Verstop hem dus niet in een hoekje, maar zorg voor een duidelijke communicatie (ook WAAROM jullie composteren is zeer belangrijk : minder afval, voeding voor de bodem, kringloop sluiten, biodiversiteit, ecologisch tuinieren en het gebruik van de compost in de moestuin of bloembakken nadien), en emmertjes in alle klassen. Dit kan een taak zijn van een leerling net zoals het bord afvegen, de kalender aanpassen, de vuilbak legen, … het compostemmertje gaan legen, en uiteraard houthaksel strooien over het afval 😉
– Een actie rond fruit eten op school kan gepaard gaan met het opstarten van de compost en de communicatie hierrond. Fruit is gezond, en de schillen zijn gezond voor de grond !
– Maak een klas / leerjaar verantwoordelijk voor het onderhoud van de compost. Doorheen de seizoenen kunnen zij binnen verschillende lessenkaders werken rond composteren (knutselen van affiches, insectensafari in de compost en de biodiversiteit, de verschillende soorten organische materie, het maken van bloembakken met zaad/compost, maken van zaadbommen)

 

Deel info op
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on print
Share on email

Andere activiteiten

Momenteel geen activiteiten te vermelden

Skip to content